Nacionalna konferencija trenera i konsultanata

U Hotelu Zira Beograd, održana je Nacionalna konferencija trenera i konsultanata u organizaciji T&CF tima. Tema konferencije je bila utvrđivanje etičkog kodeksa i standarda u trenersko- konsultantskoj zajednici u Srbiji. Facilitatori Zvijezdana Schulz Vugrin, Igor Bajok, Gordana Forčić iz Udruge za razvoj civilnog društva SMART, Hrvatska, predstavili su nam njihova i međunarodna iskustva u ovoj oblasti. Usluge treninga i konsultacija najčešće koriste domaće organizacije civilnog društva, vladine institucije i agencije i privatni sektor. Usluge se pružaju u celoj Srbiji i zemljama regiona Zapadnog Balkana. Treninzi i konsultacije se pružaju u sledećim oblastima: utvrđivanje potreba/stanja organizacija,osnove i alati za strateško planiranje,projektno upravljanje, izveštavanje i monitoring,pisanje projekata za domaće i strane donatore,komunikacija i komunikacijske veštine,upravljanje (UO, finansije i ljudski resursi),strategije održivosti, strategija za prikupljanje iz lok. izvora, biznis planovi, državni fondovi, korporativna davanja i individualna davanja,izgradnja baze za javno zastupanje, izmene javnih budžeta i monitoring javnih finansija,implementacija kampanja/strategija komunikacije, krizne komunikacije, on-line komunikacije... Pomoć porodici se aktivno bavi raznim vidovima edukacije, treninzima i uslugama konsultacija. Naš predstavnik, mr Stevan Nestorov, učestvovao je u radu konferencije.