Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

I kada nam se čini da je sve stalo deca rastu

I KADA NAM SE ČINI DA JE SVE STALO DECA RASTU I SMEJU SE- Danas se obeležava Svetski dan deteta...

   Sve češće smo svedoci zanemarivanja dece. Dnevne vesti obeležavaju priče o deci nastradaloj u požarima, o deci koja su bila bez nadzora, a nedavna vest o deci razbojnicima je opomena za celo društvo da treba više da brine o deci. Deca u Beogradu prosjače na opasnim i prometnim raskrsnicama, naka od njih nemaju ni osnovne uslove za život... Danas se u celom svetu obeležava Svetski nan deteta, a Srbija ga dočekuje uz oko 400.000 dece za koju se zbog socijalne ugroženosti izdvaja neka vrsta materijalne nadoknade. 

    Siromaštvo se odražava na sve oblasti koje se tiču dece, od zdravsta do obrazovanja i vaspitanja. Veliki broj dece je na današnji dan gladan i hladno im je. Šta se to dogodilo sa ljudskošču? Da li je moguće da komšija u selu ili u gradu može da dozvoli da detete u susedstvu nema hranu? Da li je to problem samo te dece i njihovih porodica ili se tiče svakog od nas?

    Inkluzija dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji je poseban izazov. U ovoj oblasti u Srbiji su se poslednjih godina odigrale brojne promene, najviše u smislu zakona i strategija, ali na žalost, u praksi još uvek puno toga nedostaje da bismo mogli da kažemo da smo puno postigli. 

    Pomoć porodici, kao organizacija civilnog društva, će se i dalje truditi da pruži doprinos ovim promenama koje nam svima znače. Verujemo da će biti bolje, a na nama je da činimo ono što je do nas!


    Svetski dan deteta obeležava se od 1989. kada je Generalna skupština UN usvojila Konvenciju o pravima deteta, kao prvi medjunarodni dokument u oblasti ljudskih prava koji se posebno bavi decom. Konvencija o pravima deteta kao najznačajniji dokument u toj oblasti, usvojena je 20. novembra 1989. godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.