Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti

10.02.2015, Beograd

Danas je povodom izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti održan prvi Radni sastanak Ministarstvaza rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa predstavnicima organizacija civilnog društva. Sastanku je prisustvovao predstavnik Pomoć porodici mr Stevan Nestorov, potpredsednik organizacije. Na otvaranju sastanka koji je održan u "Palati Srbija"  ministar Vulin je rekao da "kvalitet jednog društva treba da se meri prema tome kako se odnosi prema najslabijima" i dodao da je Zakon o socijalnoj zaštiti donet pre četiri godine i da to nije predug rok, ali da je bilo potrebno da se nadoknade nedostaci i mane koje su se pokazale kao očigledne u tom zakonskom rešenju.

 

Pored Pomoć porodici, današnjem sastanku prisustvovali su i  drugi predstavnici organizacija koje se bave pružanjem socijalnih usluga. Neke od njih su Centar za orijentaciju društva COD, Savez AUTIZAM SRBIJA, Asocijacija za promovisanje inkluzije API i druge organizacije iz gradova širom Srbije. Svi se nadamo da će se ovim izmenama unaprediti usluge u lokalnoj zajednici.

 

"Bez tih usluga sistem socijalne zaštite bio bi mnogo siromašnijii zato smo počeli izmene zakona baš od ljudi koji pružaju usluge", rekao je Vulin. Ministar je rekao da organizacije civilnog društva imaju prolaze i puteve koje država nema i zamolio nas da za državu otvorimo te puteve.

 

Direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije Ivana Ćirković rekla je da je ovo prvi sastanak u nizu i da je skup organizovan na početku izrade rešenja i da su prisutne organizacije iz cele Srbije koje se bave pružanjem usluga. Važeći Zakon o socijalnoj zaštiti, kako je rekla, doveo je do toga da su se nevladine organizacije kao pružaoci usluga suočili sa brojim problemima i da je zato iniciran proces izmena i dopuna kako bi im se dalo na značaju i prepoznalo pitanje rešavanja njihovih problema. Te organizacije, rekla je, uglavnom deluju na lokalnom nivou i važno je da budu prepoznate kao pratneri. Glavni problemi kada je u pitanju ova oblast kazala je odnose se na potrebe za pružanjem većeg broja usluga, kao i da organizacije civilnog društva budu na istom nivou, odnosno da budu ravnopravni pružaoci usluga.