Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Zakon o upotrebi znakovnog jezika

Novosti, 19.03.2015  Članak o novom Zakonu o znakovnom jeziku

Tridesetak hiljada gluvih i nagluvih uskoro dobija nova prava usvajanjem novog Zakona o upotrebi znakovnog jezika, koji će se uskoro naći pred poslanicima srpskog parlamenta. Prema rečima mr Stevan Nestorova, potpredsednika NVO Pomoć porodici i tumača za znakovni jezik, u mnogim zemljama sveta gluvi imaju prava poput jezičkih manjina. - Tumač mora dobro da poznaje kulturu gluvih i da zna kako se posledice oštećenje sluha odražavaju na govorno- jezički razvoj osobe koja ne čuje- kaže mr Nestorov. – Sa govornog na znakovni se ne može doslovno prevoditi, već se mora tumačiti. Po izrazu lica tumača može se promeniti značenje. Mnoge starije gluve osobe, međutim, nemaju takav nivo obrazovanja da mogu da razumeju ono što tumač pokazuje. Naš sagovornik ističe neophodnost uvođenja znakovnog jezika u u škole za gluvu i nagluvu decu, da ga oni ne bi kao do sada učili spontano od defektologa ili starijih učenika. On, po njemu, mora da postane poseban predmet, jer je to jedini način da se obogati i kao takav zaživi. Znakovnijezik se u Srbiji uči na kursevima koje organizuju udruženje gluvih i nagluvih, udruženja prvodilaca znakovnog jezika, pa i Pomoć porodici periodično organizuje kurseve znakovnog jezika. Sve su to neformalni oblici učenja. Tumač ne može postati osoba koja je prošla kurs od sedam dana, već neko ko se tome posvetio i poznaje zajednicu gluvih. U svetu se ovaj posao ne može raditi bez fakultetske diplome, ističe mr Nestorov. 
Posetite našu stranicu posvećenu znakovnom jezikuwww.facebook.com/znakovni.jezik