Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

V Međunarodna konferencija „Aktuelna Defektološka praksa“

23.03.2015, Zrenjanin   V Međunarodna konferencija „Aktuelna Defektološka praksa“


U organizaciju Društva defektologa Vojvodine u Zrenjaninu je od 20-21.03.2015. godine održana Međunarodna konferencija defektologa. Na ovom skupu su obrađeni aktuelni problemi defektološke nauke i prakse, a pored brojnih stručnih radova ukazano je na nepovoljno stanje u ovoj oblasti u smislu kritike i davanja sugestija za poboljšanje pravnog okvira koji reguliše oblast inkluzije i specijalne edukacije i rehabilitacije.
Organizacija Pomoć porodici je učestvovala na ovom skupu kroz predstavljanje svog najnovijeg izdanja, knjige Tretman pokretom i savetovanje dečjeg psihijatra Prof.dr Svetomir Bojanin -Tretman pokretom / Reedukacija psihomotorike Na plenarnom delu mr Stevan Nestorov je predstavio značaj ove knjige i metode reedukacije psihomotorike.
Takođe, ovo je bila prilika da se vidimo sa dragim kolegama iz naše zemlje i iz zemalja okruženja.