Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Akt o mreži škola! Zašto su i škole za decu sa smetnjama na spisku?

Škole za decu sa smetnjama u razvoju moraju da imaju veću podršku društva

Škola "Radivoj Popović" koju u medijima pominju da je planirana za ukidanje je partnerska ustanova našoj organizaciji. Zajedno sprovodimo nekoliko važnih projekata i smatramo da je ova ustanova na pravom putu da obezbedi deci sa smetnjama u razvoju najbolje uslove za učenje i re/habilitaciju u Srbiji. Prateći EU preporuke zajedno sprovodimo projekat uspostavljanja usluge rane intervencije za decu kojoj je potrebna rana stimulacija razvoja. Zbog toga je važno ovoj ustanovi sačuvati svaki kvadratni metar prostora jer je sve više dece kojoj je potrebna dodatna podrška.Pogledajte ovaj spot, a mi kao nosioci Nagrade grada Beograda za oblast obrazovanja na ovaj način apelujemo da se ovakva škola izuzme iz čitave ove akcije oko racionalizacije mreže škola u Beogradu... FILM