Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Konferencija o ranom razvoju

Predsednik organizacije Pomoć porodici prim.dr sci.med Ljiljana Abramović Savić, koja dugi niz godina aktivno sarađuje sa UNICEF-om, učestvovala je na konferenciji „Najvažnije ulaganje u budućnost zemlje – rani razvoj deteta“.
Organizacija “Pomoć porodici” sprovodi projekat u ovoj oblasti, koji se odnosi na ranu stimulaciju razvoja dece sa smetnjama u razvoju i dece kod koje postoji određeni rizik. 
Konferencije je bila veoma korisna i dobro organizovana. Istaknuto je da je ulaganje u razvoj dece u najranijim godinama i podrška njihovim porodicama prilika je da se unaprede ishodi za decu, naročito za onu koja žive u najnepovoljnijem položaju. Takvim ulaganjem ostvaruje se višestruka dobit – za decu sada, ali i za društvo u budućnosti.
Da bi deca dobila adekvatnu negu, i da bi se podstakao i promovisao značaj ranog razvoja dece, od velikog je značaja da međusektorske intervencije pravovremeno stignu do deteta. Nadamo se da ćemo kroz naše programe još više doprineti unapređivanju usluga u oblasti rane stimulacije razvoja dece.