Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Konferencija o porodici u Moskvi

Na VII međunarodnom festivalu socijalnih tehnologija i zaštite porodičnih vrednosti koji je održan u Moskvi učestvovalo je preko 500 delegata i 168 organizacija iz 150 gradova. Ovom događaju je prisustvovala dr Ljiljana Abramović Savić predsednik Pomoć porodici i vođa Resora za porodicu, brak i vaspitanje u okviru Verskog dobrotvornog starateljstva sa kojim imamo dugogodišnju saradnju. Rad se odvijao u prostorijama hotela „Soljut“ ukrašenim velikim panoima sa mnoštvom podataka. Na štandovima 168 organizacija se nalazilo mnoštvo knjiga, brošura, štampanog materijala kao i veoma ilustrativnih postera. Održana su dva intezivna uvodna kursa iz preabortivnih konsultacija. Načelnica Centra za zaštitu materinstva „Pokrov“ Elena Šibalina održala Seminar praktične obuke za preabortivne konsultacije za psihologe, ginekologe akušere, socijalne radnike i volontere konsultatnte. Delegacija iz Srbije je prva prošla ovaj seminar koji je podržan iz fonda predsednika Putina, čime nam je ukazana posebna čast. Takođe smo posetili „Dom za mame“ gde nam je Gđica Marija Studenikina, rukovodilac kriznog centra pokazala način na koji ovakvi centri rade širom Rusije.

Fotografija sa konferencije u Moskvi