Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Savetovanje za defektologe zaposlene u Školi Radivoj Popović u Zemunu

Zemun, 15.10.2016

U sklopu aktivnosti u projektu „Pobedimo tišinu zajedno“ koji sprovodi nevladina organizacija „Pomoć porodici“ održano je stručno savetovanje za defektologe zaposlene u Školi Radivoj Popović u Zemunu. Predavanje je održala prim. dr sci. med Jovana Ječmenica, specijalista ORL i audiologije, a tema je bila „Rana stimulacija razvoja dece oštećenog sluha i dece sa problemima u govorno- jezičkom razvoju“. Koordinator projekta dr Stevan Nestorov je istakao da je nedavno održan i akreditovan program obuke za nastavnike i stručne saradnike zemunskih škola, a ovo još jedna edukacija koja se ovog puta odnosi na defektologe. Cilj edukacije je da se unapredi rad sa ovom grupom dece na što mlađem uzrastu i da defektolozi steknu najnovija saznanja koja će im u tome pomoći. Ovo savetovanje je i uvod u našu dalju saradnju sa OŠ „Radivoj Popović“ koja, po rečima Željka Pokrajca direktora ove škole, ima dugu i uspešnu tradiciju u radu sa decom koja imaju oštećenje sluha i probleme u govorno jezičkom razvoju.On je rekao da i danas ovu školu pohađa veći broj dece oštećenog sluha. 
Naše procene govore da na teritoriji Zemuna, Novog Beograda i okolnih mesta postoji velika potreba za ranom stimulacijom razvoja dece koja imaju oštećenje sluha, razvojnu disfaziju i druge smetnje u razvoju govora i jezika.Zbog toga ćemo za zaposlene u ovoj ustanovi u okviru našeg drugog projekta u saradnji sa nekoliko stručnjaka održati različite obuke koje će dovesti do mogućnosti da defektolozi pomognu sve većem broju dece kojoj je potrebna podrška u smislu razvoja govora i jezka.
Pomoć porodici je organizacija registrovana za delatnost obrazovanja, a projekat „Pobedimo tišinu zajedno“ sprovodimo uz podršku Elektroprivrede Srbije i Gradskog sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu grada Beograda.

Fotografija sa savetovanja