Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Podrška Školi za decu sa smetnjama u razvoju "Radivoj Popović"

Zemun, 31.10.2016

Prim. dr sci. med Ljiljana Abramović Savić, predsednik organizacije Pomoć porodici  u poseti OŠ “Radivoj Popović”:

“Pomoć porodici postoji već 23 godine, a više od 15 godina se intenzivno bavimo inkulzijom u društvo dece i mladih ometenih u razvoju. Jedna smo od retkih organizacija koja je registrovana za oblast obrazovanja. Iza sebe imamo uspešne domaće i međunarodne projekte koji se tiču saradnje formalnog i neformalnog obrazovanja. Značaj i uspešnost našeg rada u oblasti inkluzije- bogatu izdavačku delatnost, uspešne radionice i savetovalište za decu i porodicu, i akreditovane seminare za stučnjake prepoznao je i Grad Beograd, te smo nosioci Aprilske nagrade za Obrazovanje grada Beograda.

Školu “Radivoj Popović” u Zemunu smo uočili kao kolektiv spreman za napredak i inovativni pristup u veoma važnoj i osetljivoj oblasti rada sa decom ometenom u razvoju i njihovim roditeljima. Sa vašom ustanovom imamo potpisan Sporazum o zajedničkoj saradnji na uspostavljanju usluge rane stimulacije razvoja dece. S obzirom na sve veći broj rizičnih trudnoća, prevremenih porođaja kao i evidentan porast poremećaja rasta i razvoja kod dece u Beogradu i Srbiji, potreba za ovakvim radom je izuzetno velika i neophodno je obezbediti njegov nesmetan rad kako je i započeto. Kolektiv Škole “Radivoj Popović” je to prepoznao te prihvatio saradnju sa našom Organizacijom, a na dobrobit dece, porodica i društva u celini. 

Škola “Radivoj Popović” zaslužuje pomoć i podršku za svoj izuzetno važan rad jer su zalaganjem direktora ali i svih zaposlenih uspeli da obnove školu posle više decenija i da uvedu nove metode, opremu i programe. 

Mi ćemo i dalje nastaviti da podržavamo sve inicijative za dobrobit dece, a pre svega kroz projekte koji će unaprediti rad ove važne škole koja je već sada dostigla standarde koji se primenjuju u Evropi”. Ovom prilikom doktorka je uručila zahvalnicu za dosadašnju saradnju sa školom koju je primio Željko Pokrajac, direktor škole, a svoj deci je predala tablu za učenje azbuke znakovnog jezika koja je nastala u projektu "Pobedimo tišinu zajedno" koji Pomoć porodici sprovodi u partnerstvu sa OŠ "Radivoj POpović" i OŠ "Sonja Marinković" uz podršku Gradskog sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu....

Fotografija: dr Lj.Abramović Savić u Školi "Radivoj Popović"