Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Prijave za seminar o disharmoničnom razvoju i teškoćama u učenju

20.11.2016, Zemun

U toku su prijave za seminar Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar (Prijave primamo do popunjenja broja mesta do 30 učesnika za termin) U timu autora i realizatora su:
1.prof.dr Svetomir Bojanin, dečji psihijatar, 
2.dr Stevan Nestorov, defektolog, 
3.dr Violeta Nestorov, defektolog- logoped, 
4.prim. dr sci. med Ljiljana Abramović Savić, pedijatar, 
5.Verica Ječmenić, vaspitač. 
Više o programu seminara pročitajte na našem veb sajtu:www.pomocporodici.org.rs
Seminar "Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi - disharmoničan razvoj kod dece" možete pohađati pojedinačno ili na nivou cele ustanove. Za više informacija pozovite našeg koordinatora za programe stručnog usavršavanja.

Posetite stranicu seminara o disharmoničnom razvoju