Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Projekat: Uspostavljanje programa rane stimulacije razvoja dece i podrške porodici dece sa smetnjama u razvoju

26.11.2016 Novi projekat: Uspostavljanje programa rane stimulacije razvoja dece i podrške porodici dece sa smetnjama u razvoju

Organizacija „Pomoć porodici“ je posle temeljnih priprema počela da sprovodi projekat „Uspostavljanje programa rane stimulacije razvoja dece i podrške porodici dece sa smetnjama u razvoju“. Ovaj projekat u jednom njegovom delu sprovodimo i u Školi za decu sa smetnjama u razvoju „Radivoj Popović“ u Zemunu. U projekat su uključeni eminentni stručni saradnici. Projektom je predviđen niz edukacija i praktičnih vežbi iz oblasti rane intervencije za defektologe i druge stručnjake.
Nedavno smo prisustvovali predavanju "Key Concepts and Features of Early Childhood Intervention" (Ključni koncepti i karakteristike ranih internevcija u ranom detinjstvu) koje je održala doc. dr Hollie Hix Small iz Portland State University. Predavanje je održano na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Ekspertiza dr Hollie Hix Small leži u intervencijama za decu uzrasta 0-3 godine, koja se suočavaju sa teškoćama i smetnjama u razvoju.
Ovom predavanju koje nam je potvrdilo da smo izabrali pravi pristup u implementaciji projekta prisustvovala je dr Ljiljana Abramović Savić, predsednik naše organizacije i supervizor projekta.