Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Tribina "Priđi bliže" povodom 3.decembra, Dana osoba sa invaliditetom

27.11.2016

Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom -„Novi Beograd“, Opštine Novi Beograd ima zadovoljstvo da Vas pozove na tribinu „Priđi bliže“ posvećenu obeležavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koju organizuje u saradnji sa NVO “Pomoć porodici“.
Uvodničari na tribini su:
• Prof. dr Svetomir Bojanin, dečji psihijatar, stručni saradnik organizacije „Pomoć porodici“
• dr Stevan Nestorov- doktor defektoloških nauka, potpredsednik organizacije „Pomoć porodici“
• Vesna Petrović- roditelj, predsednica Upravnog odbora „Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom“
~ Organizator i moderator je Milka Milovanović-Minić, vd direktora Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd". 
Tribinu će otvoriti hor učenika O.Š.“Laza Kostić“, korisnici Udruženja MNRO Novi Beograd i korisnici Udruženja samohranih roditelja dece sa invaliditetom „Plava školjka“ svojim muzičkim tačkama
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, ustanovljen je 1992. godine na Generalnoj skupštini UN sa ciljem da se u celom svetu prava, šanse i mogućnosti osoba sa invaliditetom unaprede i da im se omogući ravnopravno učešće u društvu.
Osnovni cilj ove tribine je da informiše roditelje, stručnu javnost i osobe sa invaliditetom i da doprinese većoj senzibilisanosti dece, mladih, odraslih osoba, stručnih radnika i opšte javnosti o pravima i potrebama osoba sa invaliditetom kao i njihovim specifičnim talentima, sposobnostima i razvoju.
Na tribini će biti predstavljeni podaci o aktuelnom statusu i dosadašnja iskustva i primeri dobre prakse kada su u pitanju osobe sa invaliditetom i njihovo uključivanje u život zajednice. 
Tribina treba da doprinese definisanju načina za podizanje opšteg stepena informisanosti, tolerancije i tolerantnog ponašanja i podrške u našoj zajednici, posebno prema ranjivim grupama naših sugrađana i pojedincima kojima je neophodna podrška za kvalitetnije funkcionisanje u svakodnevnom životu kakve su osobe sa invaliditetom.

Flajer za tribinu "Priđi bliže"