Seminar "Zašto slab uspeh u školi?"

Једна група заинтересованих учесника завршила је програм акредитованог семинара Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar

Предавачи су: проф.др Светомир Бојанин, дечји психијатар; прим.др Љиљана Абрамовић Савић, педијатар; др Виолета Несторов, логопед; др Стеван Несторов, дефектолог и Верица Јечменић, породични едукатор и васпитач.
Неке од тема које се обрађују: Зашто слаб успех у школи? Који су предуслови складног развоја и успеха у учењу? Који су облици ране подршке детету? Шта је неконфликтно васпитање у породици, вртићу и школи? Како да подстакнете развој деце кроз визуелне симболе и музичке активности? Како тече развој детета, како тече говорно- језички развој и како се развија комуникација? Како уче деца са сензорним сметњама и поремећајима из спектра аутизма? Развој покрета, осећања и интелигенције и могућности подстицања развоја детета.

Семинар је одржан у Школи за децу са сметњама у развоју "Радивој Поповић" у Земуну.