Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Rana stimulacija razvoja dece u školi za decu sa smetnjama

Projekat „Uspostavljanje programa rane stimulacije razvoja dece i podrške porodici dece sa smetnjama u razvoju“, u jednom delu programa, sprovodimo u Školi za decu sa smetnjama u razvoju „Radivoj Popović“ koja u svom sastavu ima vrtićke razvojne grupe za decu uzrasta od 3 godine. Cilj projekta i partnerstva NVO „Pomoć porodici“ i Škole „Radivoj Popović“ je uspostavljanje usluge rane intervencije za decu koja su mlađa od 3 godine angažovanjem postojećih prostornih i kadrovskih kapaciteta ove ustanove. U programu edukacije učestvovaće defektolozi zaposeni u Školi „Radivoj Popović“ koja ove godine obeležava 70 godina rada sa decom koja imaju oštećenje sluha i govora. Među dosadašnjim predavačima bili su stručnjaci koji se bave dijagnostikom i rehabilitacijom dece sa oštećenjem sluha i razvojnom disfazijom. Posle edukacije koju je održala prim. dr sci. med Jovana Ječmenica, specijaliste ORL, organizovana je praktična obuka. Tokom dva meseca defektolozi su imali priliku da uče od Vere Krunić, stručnjaka za dugogodišnjim iskustvom u radu sa najmlađom decom koja imaju oštećenje sluha, razvojnu disfaziju i druge probleme u govorno jezičkom razvoju. Vera Krunić je defektolog (logoped, surdolog) koja je do odlaska u penziju bila šef odseka Centra za ranu dijagnostiku i terapiju dece sa oštećenjima sluha “Dečja kuća”. U nastavku projekta i drugi stručnjaci iz organizacije “Pomoć porodici” će održati niz edukacija za defektologe i roditelje, kao i superviziju sprovođenja programa.