Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Opština Bela Palanka obezbedila edukciju za prosvetne radnike

Opština Bela Palanka je prepoznala značaj podrške rastu i razvoju dece i za svoje vaspitače i nastavnike je obezbedila dodatnu edukaciju, odnosno Akreditovani program stručnog usavršavanja pod nazivom Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar Ovaj program edukacije koji sprovodi organizacija „Pomoć porodici“ odgovara na najaktuelnije probleme u praksi kroz praktično primenljiva znanja koja učesnici dobijaju. U našem timu su stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom: prof. dr Svetomir Bojanin,dečji psihijatar, prim.dr sci.med Ljiljana Abramović Savić, pedijatar, dr Violeta Nestorov, logoped, dr Stevan Nestorov, defektolog i Verica Ječmenić, vaspitač i porodični edukator. 
Organizacija „Pomoć porodici“ je kroz različite programe edukacije ostvarila saradnju sa velikim brojem gradova, a Bela Palanka je jedan od gradova u kojima smo stekli utisak radne atmosfere i želje da se stvari pokrenu na bolje. Ulaganje u decu je svakako najbolji način. Zahvaljujemo se zameniku predsednika opštine gđi Mariji Bošković i njenim kolegama na saradnji.