Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Otvorena soba za reedukaciju psihomotorike

Svečano otvaranje „ sobe za reedukaciju psihomotorike“ u Školi za decu sa smetnjama u razvoju "Radivoj Popović"

Svečano otvaranje „ sobe za reedukaciju psihomotorike“ organizovano je u okviru projekta Reedukacija psihomotorike dece predškolskog i školskog uzrasta u Školi za decu sa smetnjama u razvoju “Radivoj Popović” u Zemunu. Projekat sprovodi nevladina organizacija Pomoć porodici u partnerstvu sa OŠ “Radivoj Popović”. Kroz projekat su adaptirane dve prostorije u kojima se sada nalazi jedna soba za reedukaciju psihomotorike i jedan kabinet za logopedske vežbe. Autor projekta Jelena Vukić, defektolog- reedukator psihootorike i koautor projekta Nevena Perić, defektolog- reedukator psihomotorike su stručnjaci koji će u OŠ “Radivoj Popović” sprovoditi tretmane reedukacije psihomotorike. Poseban značaj projektu daje stručna podrška supervizora projekta iz nevladine organizacije Pomoć porodici: prof. dr Svetomir Bojanin, dečji psihijatar, koji je i osnivač metode reedukacije psihomotorike ili tretmana pokretom u Srbiji i dr Violeta Nestorov logoped- reedukator psihomotorike koja je profesorov neposredni saradnik. Stručni saradnik u projektu je prim. dr sci. med Ljiljana Abramović Savić, pedijatar koja je i predsednik naše organizacije. Soba za reedukaciju psihomotorike je opremljena odabranom opremom visokog kvaliteta po specifikaciji koju je napravio stručni tim na čelu sa prof. dr Bojaninom. Zahvaljujemo se OŠ “Radivoj Popović” i direktoru Željku Pokrajcu na saradnji, kao i društveno odgovornim preduzećima koje su pomogle projekat. (MC CORONA d.o.o. - opremanje prostorije za psihomotorne vežeb; FUL ELEKTRO d.o.o. – adaptacija prostorije za psihomotorne vežbe). Svečanom otvaranju prisustvovali su predstavnici OŠ „Radivoj Popović“- direktor Željko Pokrajac, pomoćnik direktora dr Stevan Nestorov, predsednik školskog odbora Miroslav Gajić, članovi školskog odboraRebeka Žikić, Sabrina Filipović, Saška Čvorak i Katarina Jovanivić Popović. Otvaranju su prisustvovali i gospodin i gospođa Krezović,roditelji našeg učenika, kao drugi i prijatelji i saradnici organizacije „Pomoć porodici“ i OŠ „Radivoj Popović“...

FOTO