Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Obuka: Kako napisati projekat?

Edukacija pod nazivom “Obuka defektologa za pisanje projekta i osnovne veštine u radu sa donatorima” održana je u Novom Sadu, tokom Stručno- naučnog skupa sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa Srbije 2017“, a u delu programa radionica Razvojnog centra Društva defektologa Srbije. Moderator je bio kolega Nebojša Nikolić iz Škole „Milan Petrović“ u Novom Sadu, a ovom prilikom se zahvaljujemo i njemu i ovoj ustanovi koja je bila domaćin na saradnji.
Program ove radionice je osnovni i prilagođeni nivo šire edukacije koju organizacija „Pomoć porodici“ održava za obrazovne ustanove. Radionicu su održali dr Stevan Nestorov i dr Violeta Nestorov, koji su pored edukacija iz ove oblasti u program uneli i znanje i iskustvo stečeno kroz izradu i implementaciju projekata u nevladinoj organizaciji „Pomoć porodici“. 
O PROGRAMU
Ustanove koje se bave obrazovanjem i vaspitanjem dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji su kroz društvenu tranziciju koja je zahvatila i obrazovi sistem prolazile svaka na svoj način. Generalno posmatrano postoji neophodnost velikih ulaganja u nove metode rada i u savremenu opremu koja će dovesti do iskoraka u oblasti rada sa decom sa smetnjama u razvoju. Projekti, grantovi i partnerstva su način na koji se ovi ciljevi mogu postići veoma brzo. 
Tokom deset godina rada u nevladinoj organizaciji „Pomoć porodici“ realizovali smo veliki broj projekata koji su uneli brojne novine u oblasti rada sa decom sa smetnjama u razvoju koje sistem do tada nije poznavao, a kroz saradnju sa ustanovama i kroz rad u defektološkoj praksi u državnim ustanovama zaključili smo da je defektolozima neophodna osnovna obuka za izradu projekata kako bi mogli da formulišu svoje ideje i potrebe svojih ustanova i kako bi mogli da učestvuju u projektnim timovima sa partnerskim organizacijama sa kojima sarađuju. 
Cilj obuke je:
- Podizanje kapaciteta škola i ustanova za decu sa smetnjama u razvoju,
- bolji pristup donatorskim sredstvima ,
- unapređenje komunikacije sa ključnim akterima i analiza ključnih aktera, 
- upoznavanje sa procesom pisanja projekata. 
Teme:
Pregled donatora i mogućnosti finansiranja projekata
Izrada projekta: Project Cycle Management
Definisanje i razvoj projekata
Faze projektnog ciklusa
Alati i metodologije
Partnerstva
Projektni (aplikacioni) formular - Grant Application