Erasmus+ projekat: Gostovanje u Beogradskoj hronici RTS1

dr Stevan Nestorov u Beogradskom programu RTS1 

   Rukovodilac projekta „Da naše specijalne škole budu kao evropske“ dr Stevan Nestorov, u gostovanju u Beogradskom programu RTS1 govori o školama za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji: - Devedesete su kod nas učinile svoje, a onda su se od dve hiljadite godine specijalnim školama bavili kroz negativnu kampanju. Pojedinci, ali i ustanove sistema, su se zalagali za ukidanje škola za decu sa smetnjama u razvoju. U medijima i na stručnim skupovima su se isticale negativne strane specijalnih škola, a ostale škole su označene kao „normalne“ škole. Na žalost, predrasude i neinformisanost su učinile da sve to dobije negativnu konotaciju, za razliku od celog sveta gde specijano znači posebno, u najboljem smislu te reči.
Sada je došlo vreme gde se vidi podrška države, ali se vide i posledice višedecenijskog neadekvatnog bavljenja ovim ustanovama. Zato je sada potrebna strategija razvoja i hitna transformacija.Cilj projekta je da unapredimo rad škola za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji i sa tim ciljem ćemo izraditi preporuke koje se oslanjaju na naše iskustvo stečeno u Švedskoj, na iskustvo i znanje našeg tima i na primere dobre prakse iz odabranih ustanova u Srbiji koje su spontano počele da se prilagođavaju potrebama dece. U naše programe stručnog usavršavanja unećemo nove sadržaje namenjene defektolozima.
Projekat sprovodi NVO „Pomoć porodici“ uz podršku Erasmus + programa Evropske unije. Uži tim projekta je u sledećem sastavu: prim.dr Ljiljana Abramović Savić, prof.dr Nenad Glumbić, dr Stevan Nestorov , dr Violeta Nestorov i Jelena Vukic. TV prilog pogledajte na sledećem linku:

TV PRILOG Beogradska hronika