25 godina rada- Naš istorijat, ukratko

• NAŠ ISTORIJAT- UKRATKO

Pomoć porodici je organizacija nastala 1993. godine sa ciljem da se kroz obezbeđivanje humanitarne pomoći i kroz specijalizovane programe pomogne deci u područijima bivše SFRJ koja su bila zahvaćena ratom. Inicijator osnivanja je prim.dr sci.med Ljiljana Abramović Savić koja je bila među prvih deset, a među njima su bili: Danica Đorđić, prof.dr Vera Golubović, prof.dr Rikica Najdanović, dr Jelica Bokonjić, dr Branka Knežević, Milena Ekmečić, Vera Đurković, Selena Antonić i Gordana Cvetković. Programe su realizovali brojni stručni saradnici, a prvu podršku radu organizacije pružio je UNICEF, Ambasada Finske, Care Deutschland, Srbi iz dijaspore, Srpska Pravoslavna Crkva... Realizovani su brojni uspešni program, a neki od najvažnijih su Mobilne zdravstvene klinike u ratnim područijima, Mobilna porodilišta i program podrške dojenju. Veliki doprinos radu organizacije su pružili prim.dr Đurđa Kisin, dr Draginja Stajić, prim.dr Vida Parezanović, prof.dr Svetomir Bojanin, Rada Kancir, Svetlana Brstina, advokat Tihomir Hrnjak…


• Zahvaljujući podršći Ambasade Finske razvili smo današnje programe obrazovne delatnosti, izdavačke delatnosti i produkciju edukativnih filmova. Po završetku rata posle dužeg niza godina, tačnije 2008. godine, počinje nova etapa u razvoju organizacije, kao odgovor na nove stručne i društvene probleme. Tim u sastavu: predsednik prim.dr sci.med Ljiljana Abramović Savić, potpredsednik dr Stevan Nestorov i koordinator programa dr Violeta Nestorov pokreću programe podrške porodici i deci sa smetnjama u razvoju. Prve programe je podržala Ambasada Švajcarske i Agencija Vlade Švajcarske za razvoj i saradnju, a onda Ambasada Finske počinje da pruža višegodišnju podršku projektima u oblasti rada sa decom sa smetnjama u razvoju i u oblasti socijalne inkluzije. 


• Danas je organizacija Pomoć porodici organizacija registrovana za delatnost obrazovanja. Imamo dobru saradnji sa brojnim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama. Za delatnost u ovoj oblasti nagrađeni smo Nagradom grada Beograda za oblast obrazovanja, učestvujemo u radu brojnih timova i radnih grupa i pružamo usluge savetovanja. Proteklih nekoliko godina naš tim u saradnji sa dečjim psihijatrom prof.dr Svetomirom Bojaninom razvija nove metode koje se odnose na rani razvoj u detinstvu... Izdavačka delatnost je obogaćena stručnom literaturom...

Pogledajte na ovom linku ceo foto album od 1993 do danas