Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Sastanak stručnog tima Erasmus+ projekta "Da naše specijalne škole budu kao evropske"

Tema sastanka stručnog tima bila je sagledavanje postignutih ciljeva Erasmus+ projekta “Da naše specijalne škole budu kao evropske”, nakon godinu dana njegove implementacije. Rukovodilac projekta dr Stevan Nestorov predstavio je dosadašnje najvažnije rezultate u implementaciji projekta:

•U Švedskoj smo se kroz program učenja upoznali sa organizacijom rada škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju, sa njihovim programima i sa metodama rada. Prikupili smo korisne radne materijale, obrasce i literaturu. 
•Kako je predviđeno ciljevima projekta stečena znanja smo “ugradili” u programe obrazovanja i stručnog usavršavanja koje naša organizacija sprovodi. 
•U proteklom periodu smo radili na inovaciji metoda rada, čime će se specijalnom školstvu u Srbiji dati evropska dimenzija. Kroz nekoliko tribina i stručnih skupova govorili smo o značaju svega toga. 
•Naš tim se tokom boravka u Švedskoj upoznao sa organizacijom primene metoda poput ABA (Applied Behavior Analysis method) i ABLLS (Assessment of Basic Language and Learning Skills), kao i sa metodama rada u specijalnim trening školama…
•Izrađen je dokument i odštampana publikacija “Preporuke za unapređivanje rada škola za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji sa smernicama dobre prakse” (na fotografiji).

*Projektni tim ovog Erasmus+ projekta čine: prim.dr Ljiljana Abramović Savić, prof.dr Nenad Glumbić, dr Stevan Nestorov, dr Violeta Nestorov iJelena Vukic. Posebnu podršku u organizaciji nam je pružila koleginicaTatjana Doslo iz Švedske. Zahvaljujemo se na saradnji koleginicama mr Slavici Marković i Violeti Strahinjević iz Novog Sada i kolegama iz škola za obrazovanje dece sa smetjama u razvoju u Srbiji. Zahvaljujemo se na podršci Fondaciji Tempus, Srbija.

Od 1. septembra nastavljamo sa aktivnostima. Otvoreni smo za saradnju sa svima koji žele da primene iskustva iz evropskih zemalja i da doprinesu reformi obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji. Fotografija: dr Stevan Nestorov, rukovodilac projekta