Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Akreditovan seminar u ŠOSO "Sveti Sava", Umka

Škola sa domom za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju "Sveti Sava", Umka je još jedna ustanova u kojoj smo održali program stalnog stručnog usavršavanja Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školai- Disharmoničan razvoj kod dece. 

Seminar su realizovali prof.dr Svetomir Bojanin, dr Stevan Nestorov, prim.dr Ljiljana Abramović Savić i dr Violet Nestorov. Dve grupe zaposlenih, koji su pratili naš program, su na nas ostavili veoma pozitivne utiske... Nadamo se i daljoj uspešnoj saradnji! Ovom prilikom pozivamo i ostale obrazovne ustanove da prisustvuju našem seminaru koji je zasnovan na iskustvima iz prakse... Foto