Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Učešće na Konferenciji sa međunarodnim učešćem u Osijeku

OBRAZOVANJE DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U HRVATSKOJ

 
U Osijeku u Republici Hrvatskoj je upravo završena Konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Suvremenost programa i pristupa u radu sa decom s teškoćama i osobama s invaliditetom“.


dr Violeta Nestorov i dr Stevan Nestorov su po pozivu učestvovali u radu ovog stručnog skupa sa dva stručna rada.

Prvi rad pod nazivom “Kako da naše specijalne škole budu kao Evropske” odnosi se na iskustva koja smo stekli u istoimenom Erasmus+ projektu, a vezano za osavremenjivanje rada škola za decu sa smetnjama u razvoju. Drugi stručni rad pod nazivom “Novine i savremeni pravci promena u oblasti obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju- iskustva iz Srbije”, imao je za cilj razmenu znanja i iskustava i uspostavljenje saradnje sa kolegama iz Hrvatske. 


Skup je otvorio predsednik Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske dr Zlatko Bukvić, a zatim se obratio i Siniša Ranković predsednik Društva defektologa Srbije. Učešče naše delegacije iz Srbije je realizovano u okviru saradnje Društva defektologa Srbije sa Savezom edukacijskih rehabilitatora Hrvatske koji je uputio poziv da održimo ova predavanja.


Upoznali smo se sa obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju u Hrvatskoj i zaključili da u ovoj zemlji već postoji dobro uhodan sistem koji funkcioniše. Škole za decu sa smetnjama u razvoju su planski transformisane u centre za vaspitanje i obrazovanje, rešeno je finansiranje usluga iz sistema zdravstva, prosvete i socijalne brige. Država finansira lične pratioce za svako dete kom je to potrebno. Škole za decu sa smetnjama u razvoju realizuju posebne školske programe (ne redovne), sa akcentom na sticanje životnih veština. Opcija sredwoškolskog obrazovanja postoji i za decu sa težim smetnjama u razvoju koja za koju postoje adekvatni program edukacije i rehabilitacije. Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Zagrebu je obogatio i promenio svoje programe i pruža veliku podršku kolegama u praksi. Zaključak je da je Hrvatska uhvatila korak sa vremenom u ovoj oblasti za razliku od Srbije gde se već 15 godina ništa nije promenilo u smislu formalnog unapređivanja rada u specijalnim školama. Promenili su se uslovi u praksi, potrebe dece, vrste kompetencija koje su defektolozima potrebne, pa su neke od ustanova same, spontano počele da se transformišu. Takoreći, u pitanju je process tranzicije koji dugo traje i odražava se na kvalitet rada sa decom i na njihovu budućnost.


Pored programa konferencije posetili smo novi Centar za autizam u Osijeku, što ćemo predstaviti u posebnom članku.
Naš opšti utisak je veoma pozitivan i izvan naših očekivanja. Zahvaljujemo se svim kolegama na srdačnom prijemu, a posebno kolegi dr Zlatku Bukviću, predsedniku Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske.  Foto