Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

JUBILEJ - 10 godina rada u oblasti socijalne inkluzije

JUBILEJ - 10 godina rada u oblasti socijalne inkluzije

Pre deset godina, 27. oktobra 2008. godine, održana je promocija knjige Pišem ti pismo po istinu - Delfina u okviru projekta podržanog od Agencije vlade Švajcarske za razvoj i saradnju. Bio je to početak našeg delovanja u oblasti socijalne inkluzije i obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju i prvi projekat u ovoj oblasti. Tada nismo ni bili svesni u šta se upuštamo. Bio je to osećaj kao da treba da skočite u vodu, a da ne znate ni koliko je voda duboka, ni koliko je hladna... Predrasude koje smo pokušali da srušimo ovim projektom su tada u društvu bile jake. Osim toga, osetili smo i određene otpore prema našem radu, a posebno od strane državnih ustanova koje u nevladinim organizacijama nisu prepoznavale partnere. Sve u svemu, na promociju knjige i početka projekta došle su nam kolege, prijatelji i manji broj zainteresovanih građana sa kojima smo i danas u kontaku i sa kojima sarađujemo. Na promociji knjige su učestvovali: Delfina Ferizović, dr Stevan Nestorov, dr Violeta Nestorov, prim.dr Ljiljana Abramović Savić. Prof.dr Zorka Kašić, prof.dr Slavica Golubović, Mirjana Đukić i Olivier Bovet, zamenik direktora Swiss Agency for Development and Cooperation.


Delfini se zahvaljujući tome svakako promenio život. Nadamo se da smo pružili doprinos promeni svesti o marginalizovanim grupama,o deci sa smetnjama u razvoju i o njihovom školovanju. Priča o Delfini je svima mogla da posluži za primer jer i pored svih teškoća ona je išla napred. Mnogi od nas i danas pamte reči sa korice knjige: „Teško je biti siromašan. Teško je biti Rom. Teško je biti gluv. Teško je biti pisac. Sve to je Delfina.“


Naš mali projektni tim, pored Delfine, brojao je tri člana: doktorka (Milijana) Ljiljana Abramović Savić, Violeta Nestorov i Stevan Nestorov. Iako smo svi radili u praksi, u državnim ustanovama, iskustvo u ovom projektu nam je pokazalo da na ovaj način možemo da doprinesemo promenama u oblasti rada sa decom sa smetnjama u razvoju brže i više nego sa pozicija u praksi. U to vreme u medijima su počele da se plasiraju „bajke“ o inkluziji dece sa smetnjama u razvoju, dok pri tom niko nije govorio o stručnoj podršci, niti o socijalnoj inkluziji, nego samo o obrazovnoj „inkluziji“. Javnosti je poslata poruka da ako se dete sa smetnjama u razvoju upiše u „redovan“ vrtić ili školu, da je problem rešen i da je to inkluzija. I roditelji dece sa smetnjama u razvoju su pohrlili u „redovne“ škole, dok su „specijalne“ škole zaobilazili u širokom krugu. Na žalost ni specijalne škole tada nisu osavremenile svoj rad i uhvatile korak sa vremenom i potrebama dece. Ni proteklih deset godina nije došlo do bitnih promena.


Kao stručnjaci smo uvideli kuda to sve ide, prepoznali smo probleme i osmislili smo niz programa edukacije roditelja, prosvetnih radnika i javnosti. Veliku podršku nam je pružila Ambasada Finske. Edukacije su bile usmerene na pomoć osobama sa invaliditetom da se uključe u društvo i na pomoć nastavnicima i vaspitačima u radu sa decom sa smetnjama u razvoju. Prosvetni radnici su tada bili u najtežoj poziciji jer su pred njih postavljena velika očekivanja za zadatke za koje nisu kompetentni. 


Od tada do danas smo napravili brojna partnerstva i sprovodili smo aktivnosti širom Srbije. Saradnici i realizatori programa organizacije „Pomoć porodici“ su eminentni stručnjaci iz oblasti medicine, defektologije, pedagogije... Sprovodimo programe obrazovanja stručnjaka, objavljujemo knjige i edukativne filmove, pružamo stručnu podršku obrazovnim ustanovama, sprovodimo projekte i učestvujemo u radu brojnih timova. Nakon određenih otpora u početku, rad organizacije „Pomoć porodici“ je prepoznat u društvu, a naš tim je dobio Nagradu grada Beograda za obrazovanje. 


Ono za šta smo se zalagali tokom deset godina rada danas postaje aktuelno jer su se u oblasti rada sa decom sa smetnjama u razvoju nagomilali brojni problemi koji zahtevaju rešenja. Zalažemo se za stručni i naučni pristup u skladu sa evropskim standardima edukacije i rehabilitacije dece sa smetnjama u razvoju. Trenutno sprovodimo projekat Da naše specijalne škole budu kao evropske, Erasmus+ projekat. Foto: Mile Vukasinovic, arhiva Pomoć porodici