Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Učešće na III Simpozijumu logopeda Srbije

III Simpozijum logopeda Srbije održan je od 02 do 03. novembra 2018. godine u Beogradu.

Tema simpozijuma je bila “Rana intervencija u logopedskoj praksi”, a predavanja su po pozivu održali stručnjaci koji se bave ranom intervencijom. Organizator je Udruženje logopeda Srbije, a sala je bila prepuna kolega koji rade u praksi i koji su mogli da se upoznaju sa metodama rada, načinom pružanja usluge rane intervencije u inostranstvuvi u Srbiji, mogućnostima za podršku roditeljima i porodici… Poseban utisak su ostavili vrsni predavači sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, koji su i predavači na specijalističkim akademskim studijama “Rane intervencije u detinjstvu”.
dr Violeta Nestorov je govorila o ranoj intervenciji u oblasti disharmoničnog razvoja govora, po instrukciji psihijatra prof.dr Svetomira Bojanina, po čijoj metodi naš tim i radi.
Naš zaključak je da u Srbiji, u okviru državnih ustanova, još uvek ne postoje uslovi za početak sprovođenja usluge rane intervencije jer ne postoji ni model ni sistem organizacije i finansiranja. Takođe ne postoji dovoljan broj pedijatara, logopeda i defektologa koji bi sprovodili program. U narednom periodu je neophidno raditi na edukaciji stručnjaka koji bi pružali ovu uslugu jer te kompetencije nisu stekli tokom svog obrazovanja. Simpozijum je bio veoma kvalitetan i koristan.  Foto