Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

doc. dr Milica Pejović-Milovančević- Prikaz naše knjige „Zašto slab uspeh u školi?

 

doc. dr Milica Pejović-Milovančević je autor prikaza knjige „Zašto slab uspeh u školi? neuropsihički pristup“, autora prof. dr Svetomira Bojanina, izdavača Pomoć porodici, 2018, Beograd. Prikaz je objavljen u časopisu „Psihijatrija Danas”, a na ovom mestu izdvajamo samo nekoliko segmenata iz teksta:

 

„... I u 2018. profesor Svetomir Bojanin nas je obradovao svojom novom knjigom s temom koja ga godinama zaokuplja – škola i kako školu prilagoditi deci, odnosno kakva je uloga nas profesionalaca koji se bavimo problemima mentalnog zdravlja dece u približavanju škole deci, odnosno dece školi. Posle knjige „Škola kao bolest“ u kojoj se bavio „spašavanjem dece“ odnosno načinima na kojim škola kao institucija utiče na mentalno zdravlje dece (“spašavajmo ih našim slobodoumljem, slobodoumljem naše dece i slobodumljem školstva, čija je uloga u tome presudna“) ovom knjigom profesor objašnjava zašto dolazi do slabog uspeha u školi...“
„... Kada govori o disharmoničnom razvoju, terminu za koji će istorija pokazati da li je nepravedno isključen iz savremenih klasifikacija, u više navrata napominje kroz knjigu da se javlja kod 10% dece u poluaciji zbog kojih deca ne mogu uspešno da ovladaju „funkcijama potrebnim za obavljanje složenih voljnih aktivnosti kao što su pisanje, čitanje, računanje, veština pravljenja nečega rukama, organizovanost prikladnog držanja tela i ponašanja u nekim situacijama, naročito tokom školskog uzrasta“. Profesor Bojanin izdvaja sedam važnih domena praćenja razvoja deteta, što se čini preteča onog što danas nazivamo razvojnim domenima i na kojima se zasniva Međunarodna klasifikacija funkcionalnost, preporučen model utvrđivanja potreba deteta s smetnjama. Tako profesor izdavaja liniju razvoja motorike, liniju razvoja praksije, linije razvoja gnozije i govora, te zatim linije razvoja saznajnog procesa, osećajnosti i na kraju etičnosti. On smatra da se daljom analizom napomenutih linija može tumačiti klinička slika disharmoničnog razvoja...“
„...Izdavač ove knjige je organizacija Pomoć porodici s posebnim fokusom na obrazovanje i izdavačku delatnost, a s ciljem stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, defektologa, lekara. Posebno je značajan njihov rad posvećen teškoćama u učenju i ponašanju u vrtiću i školama. Stručni tim ove organizacije već godinama se posvećeno bavi unapređenju razumevanja teškoća kod dece i mladi, ispoljenih pre svega u obrazovnom sistemu...“

Urednici knjige: dr Stevan Nestorov i dr Violeta Nestorov. Više informacija o ovoj knjizi možete pronaći na stranici Zašto slab uspeh? i na stranici Prof.dr Svetomir Bojanin, neuropsihijatar