Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Podrška inkluzivnom obrazovanju u Zemunu

 

Podrška inkluzivnom obrazovanju u Zemunu

 

Sa ciljem podrške inkluzivnom obrazovanju logoped dr Violeta Nestorov održala je predavanje učiteljima, nastavnicima i stručnim saradnicima Osnovne škole „Sonja Marinković“. Predavanje se odnosilo na prilagođavanje pristupa i metoda rada sa decom sa disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom i drugim oblicima disharmoničnog razvoja koja često ostaju neprepoznata u sistemu obrazovanja i zbog toga ostvaruju loš uspeh u školi ili im je učenje u potpunosti onemogućeno.

Saradnja sa ovom školom se odvija u okviru projekta „Pobedimo tišinu zajedno“ koji je edukativni projekat usmeren na unapređivanje inkluzivne prakse i nastave u školama, na sticanje znanja putem saradnje formalnog i neformalnog obrazovanja i na obogaćivanje sadržaja slobodnog vremena učenika. Projekat sprovodi nevladina organizacija „Pomoć porodici“ uz podršku Gradskog sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu.

 

Pomoć porodici ostvaruje delatnost obrazovanja i izdavačku delatnost, a naši stručnjaci realizuju različite oblike edukacija i ekspertskog savetovanja. Jedna od edukacija je i akreditovani program Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar Zahvaljujemo se na saradnji Olgi Brdar, pedagogu ove škole i direktorki Jasmini Filipović.