Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Tribina „Praktična iskustva inkluzije kroz saradnju različitih aktera na lokalnom nivou“

Tribina „Praktična iskustva inkluzije kroz saradnju različitih aktera na lokalnom nivou“

   Povodom obeležavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom održali smo tribinu „Praktična iskustva inkluzije kroz saradnju različitih aktera na lokalnom nivou“ u saradnji sa Centrom za brigu o starima, deci osobama sa invaliditetom „Novi Beograd”. Na tribini su govorili Milka Milovanović Minić, mast.defektolog, prim.dr sci med Ljiljana Abramović Savić i dr Stevan Nestorov. 


   Milka Milovanović Minić, je između ostalog istakla, da Centar u kom je ona direktor svojom aktivnošću doprinosi povećanju stepena informisanosti I vidljivosti kako osoba sa invaliditetom tako i profesionalaca koji sa njima rade kroz organizaciju različitih inkluzivnih događaja i vrlo aktivnu saradnju sa medijima. Kvalitetno obrazovanje osoba sa invaliditetom značajno doprinosi smanjenju rizika od izolacije, diskriminacije, siromaštva i apatije. 


    Govoreći o podršci koju organizacija “Pomoć porodici” nudi, dr Stevan Nestorov je istakao da “Sve porodice imaju potrebe za podrškom vezano za vaspitanje i odgajanje dece, ali nama su u fokusu porodice dece sa smetnjama u razvoju koje imaju potrebu za intenzivnom podrškom.Vezano za podršku deci sa smetnjama u razvoju, motiv nam je stvaranje promena u društvu koje će dovesti do kvalitetnijeg života dece sa smetnjama u razvoju, osoba sa invaliditetom i njihovih porodica. Prioritet je unapređivanje rada škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koje treba da odgovore na specifične potrebe dece sa različitim smetnjama u razvoju i da ih pripreme za život”.

   Dr Ljiljana Abramović –Savić se osvrnula na još uvek nedovoljnu edukovanost i informisanost lekara i medicinskog osoblja o invaliditetu uopšte kao i o načinima funkcionisanja dece sa invaliditetom od njihovog rađanja pa na dalje. Foto kolaž