Savetovanje u OŠ "Sveti Sava" u Šapcu

SAVETOVANJE U ŠAPCU 

Kako unaprediti rad i kako obezbediti kvalitetno obrazovanje za decu sa smetnjama u razvoju? Ovo je ključno pitanje koje se danas postavlja u školama. Sa željom da unaprede svoj rad i da prošire spektar usluga, kolektiv OŠ "Sveti Sava" iz Šapca nas je pozvao da im održimo savetovanje. Govorili smo o savremenim pristupima i metodama rada u skladu sa evropskim standardima, o organizaciji kvalitetnog obrazovanja za decu sa smetnjama u razvoju i o podršci deci sa disharmoničnim razvojem koja pohađaju "redovne" škole. U drugom delu edukacije govorili smo o kliničkim slikama disharmoničnog razvoja i o dodatnoj podršci. Edukaciju su realizovali dr Stevan Nestorov, defektolog, pedagoški savetnik i dr Violeta Nestorov, logoped. Uvereni smo da će ova škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju, zahvaljujući volji i želji zaposlenih, uspeti vrlo brzo da podigne kvalitet svog rada na najviši nivo.