Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Dnevnik 2 RTS1: U Srbiji prvi put knjige za lako čitanje!

Dnevnik 2 RTS1, 07.12.2019.

 

U Srbiji prvi put knjige za lako čitanje! U Finskim školama se više decenija koriste, a napisala ih je dr Sabira Stalberg
Dr Sabira Stahlberg, autor iz Finske je rekla: - Knjige lake za čitanje govore o aktuelnim temama, o primerima iz života dece danas. Sve teme su im bliske i o onome su što deca vide oko sebe, sve im je blisko. Knjige služe da se deca motivišu, jer su slabo zainteresovana za čitanje. Zbog nevežbanja oka i mozga imamo sve više problema, a čitanje je veština koja se vežba. Ako dete odustane i ako mu se u školi ne pruži podrška, dobijamo sve više funkcionalno nepismene dece.
Dr Violeta Nestorov, logoped, je rekla: - Jako su važne ove knjige, ne samo za decu sa disleksijom, nego i za svu decu, za decu sa drugim teškoćama u čitanju. Problem je u tome što deca sa disleksijom nemaju adekvatnu podršku u školama i uglavnom ne budu prepoznata, već se njihove teškoće u čitanju tretiraju pogrešno.
Objavljivanjem prvih 6 knjiga lakih za čitanje, organizacija Pomoć porodici u Srbiji, po prvi put, uvodi tri različita nivoa lakog čitanja. Metoda se sprovodi u saradnji sa Centrom za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov.
Izdavač knjiga je organizacija Pomoć porodici koja je uz podršku FILI - Finnish Literature Exchange- pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja i kulture Finske, dobila licencu za prevođenje, adaptaciju i objavljivanje prvih šest knjiga lakih za čitanje. Knjige su objavljene na ćirilici, a sa švedskog jezika ih je preveo prof.dr Dorijan Hajdu. Knjige su objavljene u saradnji sa Dr Nestorov - Centar za logopediju i ranu intervenciju i Bokpil iz Finske, a stručni tim koji je u saradnji sa autorkom i prevodiocem radio na prilagođavanju je: dr Violeta Nestorov, dr Stevan Nestorov i prof. dr Zorka Kašić.
#rtsdnevnik #knjigelakezacitanje #disleksija #logoped #centarzalogopediju