Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Simpozijum u Novom Sadu

U ŠOSO “Milan Petrović” u Novom Sadu, održan je Simpozijum „Specijalna edukacija i rehabilitacija- Metode zasnovane na dokazima“. Posle prvog Simpozijuma koji je održan u novembru u Beogradu, zbog velikog interesovanja stručnjaka iz ŠOSO “Milan Petrović” održali smo još jedan u Novom Sadu.
Simpozijum smo organizovali jer smo zaključili da danas stručnjacima nedostaju stručni skupovi koji će im pružiti znanja i veštine za primenu metoda rada sa decom sa autizmom koje su zasnovane na dokazima. Naime, uprkos naučnim istraživanjima i praksi koja je zastupljena u razvijenim evropskim zemljama, u Srbiji se i dalje koriste metode koje nisu efikasne i koje su čak i potencijalno štetne. Neke od ovih spornih metoda, na žalost, u Srbiji tek postaju aktuelne, o čemu više možete čitati na našem veb sajtu.
Veliko je interesovanje defektologa i logopeda za edukacije kojeorganizujemo, rekla je na otvaranju, moderator skupa, dr Violeta Nestorov i istakla da učesnici od ove edukacije imaju direktnu korist za rad u praksi jer dobijaju primenljiva uputstva za rad. Na početku edukacije dr Stevan Nestorov je rekao da je defektologija nauka koja je nastala iz prakse, ali poslednjih godina u Srbiji imamo utisak kao da se udaljava od prakse. Naime, u praksi imamo sve veći broj dece sa autizmom i dece sa višestrukim smetnjama koja zahtevaju primenu novih i naučno zasnovanih metoda i intervencija koje su tema naših edukacija. U svim strukama dolazi do promena i novih saznanja, a defektolozi tokom svog inicijalnog obrazovanja nisu imali prilike da se upoznaju sa ovim metodama, tako da je stručno usavršavanje neopnodno da se deci pruži adekvatna podrška.
Obuka je trajala dva dana, a jedan od najvećih stručnjaka za autizam, prof.dr Nenad Glumbić, upoznao je učesnike sa naučno zasnovanim metodama i tehnikama. Obuka je bila propraćena video zapisima i praktičnim demonstracijama.
Tokom stručnog skupa upoznali smo učesnike i sa našim iskustvima iz Švedske i Finske. Takođe smo preneli učesnicima zaključke do kojih smo došli u Erasmus+ projektu “Da naše specijalne škole budu kao evropske”.
Zahvaljujemo se svim učesnicima na pažnji i interesovanju. Zahvaljujemo se Violeti Strahinjević direktorki ŠOSO “Milan Petrović” na gostoprimstvu. Zahvaljujemo se i celom našem timu na odličnoj organizaciji Simpozijuma.

 

FOTO ALBUM