Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Seminar u Skoplju

U saradnji sa Udruženjem za disleksiju AJNŠTAJN i Udruženjem Brain Genius Kids iz Severne Makedonije organizovali smo prvi seminar u Skoplju pod nazivom “Specijalna edukacija i rehabilitacija- Metode zanovane na dokazima”. Seminar je održan u sali Fakulteta za elektrotehniku i informacione tehnologije u Skoplju. Više od 150 učesnika je dobilo priliku da se upozna sa savremenim i naučno dokazanim metodama u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. Posle veoma uspešnih simpozijuma u Beogradu i Novom Sadu, javlja se veliko interesovanje za ovaj program stručnog usavršavanja u celom regionu. Razlog za to su promene i nova saznanja u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije sa čim stručnjaci koji rade u praksi nisu mogli da se upoznaju tokom svojih osnovnih studija. Predavači su bili jedan od najvećih eksperata za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i autizam prof. dr Nenad Glumbić i ekspert za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i pedagoški savetnik dr Stevan Nestorov. Zahvaljujemo se na organizaciji i superviziji ovog stručnog skupa Damjan Nikolovski, Biljana Ivanovska i Violeta Nestorov. Foto: Martin Trajanovski, Здружение за дислексија Ајнштајн

Foto