Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Na Konferenciji "Dani defektologa 2020"

👨‍⚕️Na stručno- naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa 2020" predstavljen je stručni rad pod nazivom „Podrška deci sa disleksijom primenom knjiga lakih za čitanje“. Autori rada su dr Stevan Nestorov, defektolog i dr Violeta Nestorov logoped i oni su istakli da danas sve veći broj dece ima probleme u čitanju. Ovim problemom nisu pogođena samo deca sa disleksijom i zato su ove knjige veoma koristan alat za pružanje dodatne podrške deci koja uče da čitaju, deci koja nemaju motivaciju da čitaju i generalno svoj deci. 🏋️‍♂️Čitanje je kao sport veština koja se vežba, a pored podrške u čitanju, svaka knjiga obrađuje aktuelne teme koje zaokupljaju današnju decu. Knjige govore o vršnjačkom nasilju, bezbednoj upotrebi mobilnih telefona i interneta, o klimatskim promenama i zaštiti životne sredine.
Naše Knjige lake za čitanje - Easy Read Books se razlikuju od ostalih knjiga za decu kroz jedinstveni "retro" dizajn, koji na prvi pogled ima svoj stil i prepoznatljivost. Naš stav je da knjige za decu ne moraju da imaju šarene korice i mnogobrojne ilustracije i detalje koji mogu da odvlače pažnju od čitanja.
U Srbiji se knjige lake za čitanje prvi put pojavljuju 2019. godine zahvaljujući organizaciji Pomoć porodici koja je, uz podršku Bokpil-a i FILI - Finnish Literature Exchange koja radi uz podršku Ministarstva obrazovanja i kulture Finske, dobila licencu za prevođenje, adaptaciju i objavljivanje prvih šest knjiga lakih za čitanje. Knjige su objavljene na ćirilici, a sa švedskog jezika ih je preveo prof.dr Dorijan Hajdu. Stručni tim koji je u saradnji sa autorkom dr Sabirom Stalberg radio na prilagođavanju je: dr Violeta Nestorov, dr Stevan Nestorov i prof. dr Zorka Kašić. Knjige su objavljene u saradnji sa Dr Nestorov - Centar za logopediju i ranu intervenciju