Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Seminar za ŠOSO "Veselin Nikolić" u Kruševcu

U saradnji sa Centar za stručno usavršavanje Kruševac u cilju jačanja kompetencija zaposlenih u ŠOSO „Veselin Nikolić“ u Kruševcu, organizovan je dvodnevni seminar sa temom: „Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi – disharmoničan razvoj kod dece” Opšti ciljevi seminara Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar usmereni su na obuku učesnika da pruže dodatnu podršku deci sa disharmoničnim razvojem i da preduprede posledice koje se odražavaju na uspeh.
Danas sve veći broj dece ima potrebu za dodatnom podrškom u obrazovanju, a oko 10% dece ima neki od oblika disharmoničnog razvoja koji se odražavaju na čitanje, pisanje, računanje. Pravilnim postupcima deci se može pomoći da savladaju ove probleme. Seminar su realizovali dr Violeta Nestorov, logoped i dr Stevan Nestorov, defektolog.