Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Razgovori sa stručnjacima - Jelena Vukić

📌Svi članovi našeg projektnog tima su veoma uspešni stručnjaci koji rade u praksi u sistemu obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju i svakog dana unose inovacije i nove ideje. Zbog toga nam je njihovo iskustvo u velikoj meri pomoglo da ovaj projekat bude uspešan. Zahvaljujući rezultatima koje smo do sada postigli dobili smo priliku da svoje iskustvo podelimo u Briselu, u februaru ove godine. Danas smo razgovarali sa članom projektnog tima, defektologom Jelenom Vukić, koja je vd direktor Škole za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju Škola "Veljko Ramadanović", Zemun. S obzirom da ova škola ima i delatnost srednjoškolskog obrazovanja i da je sada aktuelna tema upisa u srednje škole, Jelena Vukić nam u ovom članku prenosi iskustva koja smo stekli u Stokholmu tokom studijske posete.

 

👩‍🏫-Izbor zanimanja, odnosno briga o tome šta posle osnovne škole je veoma značajno pitanje za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju. Zato smo u okviru strudijske posete Švedskoj, gde smo se upoznali sa obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju, upoznali i sistem srednjoškolskog obrazovanja.
🇸🇪U Švedskoj obrazovanje dece sa smetnjama može biti organizovano u „redovnoj“ školi uz stručnu podršku, u „specijalnoj školi“ i u „specijalnoj trening školi“. Prilikom izbora srednje škole postoji tim na nivou opštine koji vrši pedagošku, psihološku, medicinsku i socijalnu procenu o tome koja je škola adekvatna za dete, uzimajući u obzir mogućnosti i zdravstveno stanje deteta. Ovaj tim ustvari definiše kojoj ciljnoj grupi učenik pripada u smislu dodatne podrške u specijalnoj edukaciji.
Posle osnovnoškolskog obrazovanja koje traje 9 do 10 godina, srednjoškolsko obrazovanje traje četiri godine i učenik sa smetnjama u razvoju može pohađati nacionalni ili individualni program. Učenici sa oštećenjem vida, oštećenjem sluha ili učenici koji imaju neki fizički invaliditet mogu pohađati redovne srednje škole uz posebne časove i opremu koja se koristi, a mogu pohađati i specijalne škole koje praktično prate nacionalni nastavni plan i program. Učenici koji imaju težu intelektualnu ometenost, teži oblik autizma ili višestruku ometenost i koji ne mogu da imaju koristi od standarda postignuća u redovnoj i specijalnoj školi, pohađaju specijalnu „trening školu“ koja je posebna vrsta specijalne škole. Trening škola nema nastavne predmete nego takozvane predmetne oblasti koje su usmerene na sticanje komunikacionih i životnih veština.
Program srednje škole je dizajniran tako da učenici steknu osećaj zajedništva, da razviju komunikaciju i da nauče da rade, kako individualno, tako i u grupi. Najvažniji cilj su životne veštine, a u zavisnosti od stepena i vrste smetnji u razvoju neki učenici se osposobe za nastavak školovnja, a neki za obavljanje određenih poslova u domenu ličnih usluga i privrede. Učenici sa najkompleksnijim potrebama se osposobe za bavljenje određenim okupacionim aktivnostima koje doprinose njihovom načinu provođenja slobodnog vremena i kvalitetu života. Svakako, država putem specijalizovanih regionalnih resursnih centara u svakom momentu pruža svu potrebnu podršku tokom školovanja, zapošljavanja i organizovanja okupacionih aktivnosti.


🇪🇺🇷🇸Kroz Da naše specijalne škole budu kao evropske, Erasmus+ projekat upoznali smo se sa obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju u Švedskoj, a sa ciljem unapređivanja ove oblasti u Srbiji. Projekat sprovodi organizacija Pomoć porodici u okviru Erasmus+ programa koji finansira Evropska Unija. Projektni tim u sastavu Jelena Vukić (na fotografiji), prim.dr Ljiljana Abramović Savić, prof.dr Nenad Glumbić, dr Stevan Nestorov i dr Violeta Nestorov je pripremio preporuke i priručnik pod nazivom “Smernice za unapređivanje rada specijalnih škola u Srbiji”.