Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Seminar "Naučno zasnovani modeli tretmana"

Prošle nedelje je u OŠ „Novi Beograd“ održana edukacija pod nazivom „Naučno zasnovani modeli tretmana u radu sa decom sa autizmom“. Organizator je nevladina organizacija “Pomoć porodici”, a predavač je jedan od najvećih stručnjaka za autizam, prof.dr Nenad Glumbić.


📈Profesor je govorio o prevalenciji autizma u opštoj populaciji, a rezultati naučnih istraživanja govore o tome da se autizam sve češće javlja. Zbog toga je cilj ove edukacije bio podizanje kompetencija defektologa za primenu naučno dokazanih intervencija i efikasnih metoda.


‼️Na žalost, u praksi vidimo da se u radu sa decom sa autizmom se i dalje primenjuje čitav niz komplementarnih tretmana koji su često “popularni” i koje po efikasnosti možemo podeliti u nekoliko katergorija:


🤔tretmani za koje nema dokaza o efikasnosti (korišćenje aminokiselina, omega 3 masnih kiselina, protokoli i dijete bez glutena i kazeina, primena KSAFA aparata, neurofidbek tretmana, primena tretmana senzorne integracije, primena terapije pomoću životinja…). Ovi tretmani nemaju dokazanu efikasnost na poremećaj iz spektra autizma ali najčešće nisu ni štetni.


🤭dokazano neefikasni tretmani (primena dimetilglicina, “Doman”program…). Brojna naučna istraživanja su dokazala da su ovo neefikasni tretmani poremećaja iz spektra autizma.


😲tretmani koji su rizični (helacija, digitalna manipulacija, hiperbarična oksigenacija, primena antibiotika, antimikotika, folata, imunoglobulina, visokih doza vitamina...). Ove intervencije mogu narušiti zdravlje deteta sa autizmom na različite načine.
Shodno tome, na ovoj edukaciji su se defektolozi upoznali sa mogućnostima intervencija koje su zasnovane na dokazima i to pre svega sa bihevioralnim intervencijama. Takođe, važno je da defektolozi za potrebe informisanja i savetovanja roditelja znaju da objasne roditeljima da je za dete sa autizmom potrebno sprovoditi dugotrajnije tretmane koji će delovati na neke aspekte poremećaja iz spektra autizma (ponašanje, komunkacija, govor…).


Roditelji dece sa autizmom takođe treba da budu informisani da autizam nastaje u sadejstvu brojnih faktora, da nema “čarobne pilule” koja “leči autizam” i treba da znaju da prepoznaju potencijalne prevare. 🤥Takve metode i tretmani koji se koriste u radu sa decom sa autizmom su po pravilu veoma skupi, često dostupni samo u inostranstvu, koriste aparaturu sa čudnovatim lampicama, kablovima i visokom tehnologijom i prate ih nedokazana iskustva i mitovi o velikom napretku pojedine dece.


Edukaciju su otvorili, u ime domaćina Milunika Petrović direktorka škole i dr Stevan Nestorov, u ime organizatora, organizacije Pomoć porodici. Tokom stručnog skupa poštovane su sve mere prevencije, kad je u pitanju suzbijanje kapljičnih inkekcija i kovida-19.