Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Onlajn predavanje o teškoćama u učenju i o disharmoničnom razvoju

Ulaganjem u obrazovanje budućih prosvetnih radnika možemo očekivati da u budućnosti deca sa teškoćama u učenju i deca sa disharmoničnim razvojem dobiju kvalitetniju podršku u obrazovanju. To je važno jer sve više dece ima potrebu za dodatnom podrškom u obrazovanju. 🥰Bilo nam je zadovoljstvo da održimo predavanje na poziv Omladinske organizacije „Inovacija i tradicija“ koja uz podršku Ministarstve prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Univerziteta u Beogradu organizuje seminar za studente, buduće prosvetne radnike pod nazivom „Izazovi savremenog predavaštva: inovacija i tradicija“ – ISPIT. Predavanje o teškoćama u učenju i o disharmoničnom razvoju kod dece održali su dr Stevan Nestorov, defektolog, pedagoški savetnik i dr Violeta Nestorov, logoped. Predavanje je deo akreditovanog programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika pod nazovom
Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar
. Planirano je da se seminar održi na Zlatiboru, ali zbog epidemiološke situacije seminar je održan onlajn 31. oktobra i 01. novembra.
Učesnici seminara su imali mogućnost da se upoznaju sa didaktičko-metodičkim, pedagoškim i psihološkim temama, na jedan inovativan način, koji će im koristiti u budućoj profesiji. Predavači ovih tema i učesnici panel-diskusija su istaknuti stručnjaci iz ovih oblasti, univerzitetski profesori, stručnjaci sa iskustvom u radu sa decom...
Zahvaljujemo se organizatorima na saradnji, a posebno kolegi Danilu Potpariću.