Obuka reedukatora psihomotorike u Sarajevu

Od svih aktivnosti u ovoj 2020. godini, koju je obeležila pandemija Covid19, želimo da istaknemo jednu veoma važnu obuku koju smo održali i da po tome zapamtimo ovu godinu. Naime, tokom leta i jeseni u Sarajevu smo u saradnji sa
Udruženje defektologa, edukatora-rehabilitatora "STOL"
održali obuku “Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji – po metodi prof.dr Svetomira Bojanina”.
 
Deo teoretskih predavanja je održan putem onlajn obuke, dok su u Sarajevu održani ostali delovi programa obuke i praktične demonstracije Obuka je održana za prvu grupu učesnika u BiH koji su postali reedukatori psihomotorike. Ovo je veoma važno jer nam iz Bosne i Hercegovine stalno dolaze roditelji sa decom kojoj je potreban tretman reedukacije psihomotorike i sada možemo da proširimo našu saradnju i podršku deci.
Obuku su završili: Amela Ovčina, Admira Dedić, Arnela Babić, Arnela Pašalić, Amina Pilav, Angelina Stavrić Maraus, Haris Mehmedić, Dženana Čolaković, Samra Jusufbašić, Mubera Mahmutagić, Selma Paravlić.
Autori i realizatori obuke su prof.dr Svetomir Bojanin, dr Violeta Nestorov, Jelena Panić MA, doc.dr Daniela Tamaš i dr Stevan Nestorov. Autor metode reedukacije psihomotorike
Prof.dr Svetomir Bojanin, neuropsihijatar
je učestvovao u timu za izradu ovog programa i odobrio obuku na osnovu izrađenog programa. Učesnici obuke su pod vođstvom mentora dr Violete Nestorov, Jelene Panić MA, doc.dr Daniele Tamaš i dr Nestorov Stevana, praćeni tokom određenog perioda primene stečenih znanja, da bi nakon ispita uspešno položili ovaj program.
Kako bi se dalje usavršavali i održavali standarde primene naše metode učesnici su dobili literaturu:
Zašto slab uspeh?
i
Tretman pokretom i savetovanje