Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Prim.dr Jovana Ječmenica: Intervju za projekat "Porodica kao baza za harmoničan razvoj dece"

„Veliki je značaj porodice koja treba da prati rast i razvoj deteta i da se obrati stručnjacima ukoliko postoji neka sumnja. Kod nas deca bivaju upućena zbog zastoja u razvoju govora, a naravno, razlozi za takav zastoj mogu biti različiti. Razlozi mogu biti senzorni, kao što je oštećenje sluha i psihofiziološki. Sada imamo „poplavu“ psihofizioloških razvojnih problema, ali ja ću govoriti o oštećenju sluha. Kada govorimo o deci sa oštećenjem sluha mogu reći da je mnogo kasno kada nam dete koje ima oštećenje sluha pošalju logopedi ili pedijatri zbog zastoja u razvoju govora. Optimalno je da se oštećenje sluha otkrije neposredno po rođenju, odnosno u prvom ili drugom mesecu života. Zato je osmišljen i postoji neonatalni skrining oštećenja sluha koji treba da se sprovodi u porodilištima. U nekim porodilištima kod nas se sprovodi, a u nekim postoje tehnički ili kadrovski problemi, pa na žalost veliki broj dece ne bude podvrgnut ovom testiranju koje bi trebalo da se obavi prvih dana života. Kod nas dolazi veliki broj dece ali reč je o informisanim roditeljima koji znaju da je potrebno da dođu. Htela bih da skrenem pažnju i da se postavim kao da taj skrining ne postoji i da apelujem na roditelje čijoj deci nije urađen skrining da se obrate nadležnoj ustanovi. Barem bi trebalo da se obrate roditelji dece kod koje postoji rizik za nastanak oštećenja sluha, kao što su deca kod koje su bili problemi na samom porođaju, deca sa malom telesnom masom na rođenju, deca kod koje je bila produžena žutica, deca koja su dobila nisku ocenu na rođenju, deca kod koje neko u porodici već ima oštećenje sluha... Ako se dijagnostikuje oštećenje sluha sledi rehabilitacija i ovde je pored rada stručnjaka neobično važna podrška porodice koja mora da se usmeri prema detetu. Kada razgovaram sa roditeljima period rehabilitacije poredim sa tunelom. Na kraju tunela je svetlo. U prvom periodu rehabilitacije, na početku, nema tako vidnih rezultata, ali posle to dete dobije sve mogućnosti koje biološki nije imalo na rođenju...“, prim.dr Jovana Ječmenica, specijalista ORL, subspecijalista audiolog, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić"
Podelite ovaj savet sa svojim prijateljima!
© prim.dr Jovana Ječmenica, Pomoć porodici, Beograd 2021
Saveti stručnjaka za razvoj dece realizuju se kroz projekat “Porodica kao baza za harmoničan razvoj dece” koji spovodi organizacija Pomoć porodici uz podršku Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju Republike Srbije.