Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Vebinari u Makedoniji u saradnji sa Udruženjam Ajnštajn

У сарадњи са Удружењем за дислексију Ајнштајн из Македоније 13.10.2021. биће одржана онлајн едукација- вебинар "РАЗВОЈ ДЕТЕТА ОД РОЂЕЊА ДО ПОЛАСКА У ШКОЛУ"
ПРЕДАВАЧ: др Стеван Несторов
ТРАЈАЊЕ: 3 САТА
ЦИЉНА ГРУПА:, логопеди, дефектолози, васпитачи, наставници, психолози, педагози, учитељи, родитељи
ЦИЉ ЕДУКАЦИЈЕ: Учесници ће разумети ток развоја деце, разумеће због чега долази до одступања у расту и развоју и на основу тога учесници ће бити упознати са могућностима стимулисања развоја деце типичног развоја и деце која имају дисхармоничан развој. Ова еукација је увод у едукацију „Дисхармоничан развој и основе реедукације психомоторике“, предавача др Виолете Несторов која се одржава 16.10.2021. И за ову обуку су почеле пријаве.
 
16.10.2021. организујемо онлајн едукацију-вебинар ДИСХАРМОНИЧАН РАЗВОЈ ДЕЦЕ И ОСНОВЕ РЕЕДУКАЦИЈЕ ПСИХОМОТОРИКЕ (ТРЕТМАН ПОКРЕТОМ)
ПРЕДАВАЧ: др Виолета Несторов, логопед; реедукатор психомоторике
ТРАЈАЊЕ: 3 САТА
ЦИЉНА ГРУПА:, логопеди, дефектолози, васпитачи, наставници, учитељи, психолози, педагози, родитељи
ЦИЉ ЕДУКАЦИЈЕ: Учесници ће се упознати са различитим облицима дисхармоничног развоја и добиће смернице на основу којих могу пружити подршку. Основни вид подршке за децу са дисхармоничним развојем је третман покретом или реедукација психомоторике. Учесници ће добити основна упутства како би разумели на који начин је реедукација психомоторике третман избора и на који начин подстиче развој деце. Овом вебинару претходи вебинар који се одржава 13.10.2021, а предавач је др Стеван Несторов, дефектолог.