Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Završena obuka reedukatora psihomotorike grupa "septembar 2021"

Grupa od 20 učesnika će uskoro početi sa primenom naučenog u praksi. Završen je treći modul obuke i ostao je još deo koji se odnosi na izradu praktičnog rada i na proveru znanja.
 
U grupi "septembar 2021" na obuci "Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof.dr Svetomira Bojanina" učestvovali su:
 
Magdalena Mia Vušović Jovana Jovanović Jasna Perović Mina Mustajbašić Marija Karkić Dragana Milovanović Radojka Perduh Zoran Petrović Katarina Radaković Ivana Pavlovski Deana Nikolić Tijana Milovanović Svetlana Mijatović Aleksandra Pašić Ivana Gajić Ivana Marković Milena Karličić Tanja Kovačević Tatjana Medved
Obuku su realizovali dr Stevan Nestorov, dr Violeta Nestorov, doc.dr Daniela Tamaš i Jelena Panić, MA.