Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

prof.Bojanin: Defektologija između istine i obmane

Danas je i defektologiju, kao i druge naučne oblasti, zahvatio kovitlac najraznovrsnijih novina, te im je postalo važno da sadašnji defektolozi odaberu ono što vole, ali da to podrede svojem iskustvu i svojoj radoznalosti.
Živimo u veku raskršća između istine života i obmana, kada se često naš hod ka vrlini zavede ka trenutnim zadovoljstvima nerada što zveče prazninom. Uzdrman je i smisao porodice i porodičnog života, te postepeno sve gubi svoj pravi lik....
 
Više na linku: