Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Održali smo seminar u Šapcu

Stručno usavršavanje zaposlenih u sistemu obrazovanja je jedini način da deca sa disharmoničnim razvojem dobiju podršku u okviru škola i vrtića. Kroz saradnju organizacije Pomoć porodici sa Centrom za stručno usavršavanje Šabac i ОШ "Свети Сава" Шабац održali smo akreditovan program obuke Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar.

Škola "Sveti Sava", koja se bavi obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju, je prepoznala potrebu da unapredi svoje usluge i da time postane značajan resurs u sistemu obrazovanja u ovom delu Srbije. Zahvaljujemo se kolegama na ukazanom poverenju i nadamo daljoj uspešnoj saradnji. Nakon seminara je dogovorena dalja saradnja koja će unaprediti rad škole i kvalitet obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju u ovoj šabačkoj školi.

Seminar su realizovali dr Stevan Nestorov i dr Violeta Nestorov.

 

#disharmoničanrazvoj #specijalnaedukacija #decasasmetnjamaurazvoju Stevan Nestorov Violeta Nestorov Da naše specijalne škole budu kao evropske, Erasmus+ projekat Prof.dr Svetomir Bojanin, neuropsihijatar