Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Završena obuka "Vratimo deci detinjstvo"

Prošlog vikenda je završena edukacija „Theraplay aktivnosti, igre u kolu s pevanjem- gestovno kolo“. Od novembra prošle godine održana su tri modula obuka na različite teme u okviru programa „Vratimo deci detinjstvo“. Pored vaspitača, defektologa i logopeda iz privatnih ustanova imali smo i učesnike iz državnih ustanova, a modul 3 je završila i koleginica Bojana Stojanović iz OŠ "Sava Jovanović Sirogojno". Zbog toga nam je posebno drago da će elementi prirodnog podsticanja razvoja dece zaživeti i u ovoj ustanovi.
Obuku je održala Melita Novinčak, mag.predškolskog vaspitanja, waldorfski pedagog, terapeut senzorne integracije i reedukator psihomotorike iz Centra Vretence iz Zagreba.
U edukaciji se koriste metode rada iz waldorfske pedagogije, senzorne integracije i reedukacije psihomotorike za rad s decom urednog razvoja i sa decom s teškoćama u razvoju (disharmoničan razvoj, spektar autizma).
Edukaciju sprovodimo u partnerstvu sa Dr Nestorov - Centar za logopediju i ranu intervenciju Novi ciklus edukacije počinje od jeseni. Više o programu pročitajte na linku: https://centarzalogopediju.rs/event/vratimo-deci-detinjstvo/