Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Projekti - Pregled realizovanih projekata NVO Pomoć porodici

Mala škola znakovnog jezika - Da se bolje razumemo!

Nevladina organizacija “Pomoć porodici” pokrenula je Malu školu znakovnog jezika kako bi olakšla život gluvih i nagluvih osoba.
Svakodnevni život gluvih i nagluvih osoba pun je prepreka ne samo zbog činjenice da oni ne čuju već zbog toga što ih čujući ne razumeju. Kako bi se oni uključili u društvo i imali jednake mogućnosti potebno je da se i društvo pripremi.
Upravo je to smisao projekta “Mala škola znakovnog jezika – Da se bolje razumemo” koju sprovodi nevladina organizacija “Pomoć porodici” uz podršku Finske Ambasade u Beogradu i u saradnji sa  opštinom Novi Beograd, Centrom za razvoj i lokalnu ekonomiju i OŠ Ivan Gundulić.
Projekat i učenje znakovnog jezika predstavlja pripremu mladih za volonterski rad sa osobama oštećenog sluha kao i omogućavanje gluvim i nagluvim osobama da ostvare svoja građanska i ljudska prava.
“Jedan od ciljeva je da promovišemo zankovni jezik i da što širi broj građana nauči osnovnu komunikaciju na znakovnom jeziku kako bi se što više osoba oštećenog sluha osećale donekele jednake u našem društvu”, kaže Stevan Nestorov iz NVO “Pomoć porodici”.
Kako bi što veći broj građana imao mogućnost da nauči osnovne pojmove na znakovnom jeziku na web sajtu www.pomocporodici.org.rs  se nalazi besplatna On line “Mala škola znakovnog jezika” koje je vrlo posećena.

 

 

Linkovi:


Video: