Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Projekti - Pregled realizovanih projekata NVO Pomoć porodici

Podrška deci sa smetnjama u razvoju u društvenoj inkluziji kroz edukaciju i uspostavljanje međusektorske saradnje – Pokrenimo se

Sa ciljem uspešnije inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u sve društvene tokove, nevladina organizacija Pomoć porodici uz podršku Finske Ambasade implementira projekat koji će doprineti uspešnijoj saradnji na relaciji roditelj- nastavnik/ vaspitač- društvo- dete sa smetnjama u razvoju. Projekat pod nazivom „Podrška deci sa smetnjama u razvoju u društvenoj inkluziji kroz edukaciju i uspostavljanje međusektorske saradnje – Pokrenimo se“ se sprovodi kroz mrežu partnera širom Srbije, a u prvoj fazi projekta koja će trajati naredne dve godine, biće obuhvaćeno 8 gradova u Srbiji. Ključnu ulogu u uspešnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju igra problem u saradnji na relaciji ključnih aktera ovog procesa: roditelja, nastavnika, društvenog okruženja i samog deteta. Takođe u ovom procesu ne postoji dobra međusektorska saradnja koja bi omogućila uspešnu inkluziju dece sa smetnjama. Više o akcijama u projektu