Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Projekti - Pregled realizovanih projekata NVO Pomoć porodici

Podrska deci sa smetnjama u razvoju na regionalnom nivou u Srbiji

Pomoć porodici, jedna od najstarijih nevladinih organizacija u Srbiji, u partnerstvu sa Predškolskom ustanovom Savski venac i Zemun, Opštinom Stari grad i 11 partnerskih gradova u Srbiji sprovodi projekat „Podrška deci sa smetnjama u razvoju u inkluziji- na lokalnom i regionalnom nivou u Srbiji“ koji finansira Finska.
Tokom 2011. i 2012. godine uspostavljena je saradnja sa lokalnim zajednicama i predškolskim ustanovama širom Srbije. Projektom je predviđeno osnaživanje škola i predškolskih ustanova za podršku deci sa smetnjama u razvoju u procesu inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u društvo.
 U partnerskim gradovima širom Srbije se održavaju seminari za nastavnike i vaspitače, a uspostavljena je i mreža lokalnih partnera.
Novina u ovom projektu je da se obraćamo direktno, ne samo odraslima, nego i deci kojoj ćemo pokazati kako da prihvate vršnjake koji su drugačiji od njih. Putem specijalno pripremljene edicije slikovnica pod nazivom „Naš novi prijatelj“ na kojoj je radio tim eksperata, prikazujemo deci druženje sa decom sa oštećenim sluhom, vidom, autizmom, Daunovim sindromom, sa decom koja se otežano kreću. Na ovaj način, kroz priče o Stefanu, Jani, Aleksi, Mileni i Lenki deca će lako naučiti prve lekcije o toleranciji i različitosti. Zahvaljujući slikovnicama edicije „Naš novi prijatelj“, roditelji, vaspitači i svi koji se bave decom će sa lakoćom deci pružiti prve lekcije o različitosti i toleranciji. Tako će deca od početka, kao što nauče da hodaju ili govore, naučiti da pomognu onima kojima je pomoć potrebna.
U okviru projekta se snimaju i dokumentarni filmovi o inkluziji i o deci i mladima sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom.

 

 

Linkovi:


Video: