Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Projekti - Pregled realizovanih projekata NVO Pomoć porodici

Pokrenimo se, povežimo se- DA NE GUBIMO VREME

Pomoć porodici je objavila publikaciju namenjenu roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, nastavnicima, vaspitačima i svima koji žele da pomognu i da razumeju potrebe porodice deteta sa smetnajma u razvoju.
Ova publikacija predstavlja novu formu obraćanja čitaocima, a to je dokumentarni dijalog. U ovom dokumentarnom dijalogu učestvuju roditelji, stručnjaci, osobe sa invaliditetom. Urednici su predstavili put koji prolazi svaki roditelj i njegovo dete od trenutka kada se otkrije da dete ima smetnje u razvoju… pa kroz čitav životni ciklus kada to dete, jednog dana, i samo postaje roditelj.
Dokumentarni dijalog koji smo nazvali “Pokrenimo se, povežimo se- DA NE GUBIMO VREME” naglašava značaj saradnje roditelja i stručnjaka. Razni citati između teksta, a koji su pred vama u ovom albumu, su našem dokumentarnom dijalogu udahnuli dušu.
Publikacija je objavljena uz podršku Ambasade Finske u Beogradu, a izdavač je Pomoć porodici.