Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Publikacije

"Da naše specijalne škole budu kao evropske"

Preporuke za unapređivanje rada škola za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji sa smernicama dobre prakse.

Štampanje publikacije je omogućeno zahvaljujući Erasmus+ projektu Evropske unije. 

Izdavač: Pomoć porodici, Beograd, 2018  ISBN 978-86-88811-16-3  tiraž:500 

Autori preporuka:
Saradnici na izradi preporuka: mr Slavica Marković, Violeta Strahinjević. Saradnik u projektu:Tatjana Doslo.

Elektronska verzija publikacije

Novo izdanje je slikovnica "Lazar i plavi zeka" koja je nastala u saradnji sa Manastirom Presvete Bogorodice Trojeručice koji se nalazi na Avali.

Autor slikovnice je književnik Ljiljana Dugalić, a ilustracije je izradio Serjoža Popov. Urednik izdanja je Mati Zlata (Pantelić).

Slikovnice se mogu nabaviti isključivo u Manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice i kod autorke.

 

Izdavač: Pomoć porodici, Beograd, 2018.   Urednik: Marta Mikić,  ISBN: 978-86-88811-18-7   Tiraž:1000

Izdavač: Pomoć porodici, Beograd,   Urednici: dr Stevan Nestorov, dr Violeta Nestorov

 

ISBN 978-86-88811-17-0  тираж:1000, Beograd, 2018  

Poručuje se pouzećem: www.facebook.com/slab.uspeh.skola  

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva prof. dr Svetomir Bojanin u knjizi „Škola kao bolest“, kroz brojne primere i razmišljanja daje odgovore na niz pitanja koja se odnose na sadašnjost i budućnost škole, na život i razvoj pojedinca, porodice i društva. Zašto mnoga deca ne vole školu? Zašto se mnoga deca plaše škole i u njoj se razboljevaju? Zašto je škola često izvor sukoba između dece i roditelja, dece i nastavnika i dece i druge dece? Zbog čega se vaspitanje i obrazovanje često izvrću u agresiju? Profesor govori i o nastavi matematike, srpskog jezika, istorije... o fizičkom vaspitanju... o ulozi nastavnika i roditelja. Kako kaže profesor Bojanin, dobra knjiga, kad se zaklopi i poslednja njena stranica, ne rasterećuje čitaoca njegovih briga niti ga čini srećnijim. Dobra, humana knjiga o međuljudskim odnosima, - na primer, o odnosima u porodici - čini da se čitalac zamisli, ne nad sudbinom sveta, nego nad samim sobom, nad svojim postupcima... jer odgovornost za sve što se u društvu događa pada na svakog od nas.

Izdavač: Pomoć porodici, Beograd,   Urednici: dr Stevan Nestorov, dr Violeta Nestorov

ISBN 978-86-88811-15-6  тираж:1000, Beograd, 2017.   

Poručuje se pouzećem: www.facebook.com/skolakaobolest 

 
knjiga Tretman pokretom i savetovanje

Knjiga "Tretman pokretom i savetovanje" Prvo izdanje (2015) Drugo dopunjeno izdanje (2016)

Ovo je veoma tražena knjiga knjiga našeg znamenitog neuropsihijatara i jednog od utemeljivača neuropsihologije razvojnog doba, profesora Svetomira Bojanina. 

Profesor Bojanin utemeljio je stručnu oblast „Reedukacija psihomotorike“, bitnu za tretman i rehabilitaciju u psihijatriji razvojnog doba i u defektologiji. Osvetlio je oblast disharmoničnog razvoja u detinjstvu i posebno se bavio autizmom.
Ova knjiga je rezime rada profesora Bojanina i predstavlja riznicu znanja i nezaobilazno štivo kadrovima svih stručnih profila koji se bave prevencijom i tretmanom mentalnih poremećaja u razvojnom dobu i rehabilitacijom usporenog ili disharmoničnog razvoja tih funkcija tokom detinstva i mladosti. 

Izdavač: Pomoć porodici, Beograd,   Recenzent: prof. dr Aleksandar Ćordić, Urednici: Stevan Nestorov, Violeta Nestorov  ISBN 978-86-88811-12-5 COBISS.SR-ID 217995532  тираж:1000

Poručuje se pouzećem: www.facebook.com/reedukacija.knjiga 

Knjiga Mala hrestomatija o novoj psihijatriji Prof.dr Svetomir Bojanin

Knjiga “Mala hrestomatija o novoj psihijatriji” 

Knjiga je namenjena psihijatrima, psihoterapeutima, defektolozima i svima onima koji žele da saznaju nešto više o čoveku,ljubavi i

o problemima ljudskog postojanja kao što su narkomanija, mentalna oboljenja itd. Autor: prof. dr Svetomir Bojanin, dečji psihijatar

Izdavač: Pomoć porodici, Beograd Urednici: Stevan Nestorov, Violeta Nestorov

ISBN 978-86-88811-11-8 COBISS.SR-ID 212422668  тираж:1000 Beograd, 2015

 Poručuje se pouzećem: www.facebook.com/psihoterapija.knjiga 

Publikacija ORIGINAL- Talentovana deca sa smetnjama u razvoju

Publikacija “ORIGINAL”. Odlučili smo da pomognemo talentovanoj deci sa smetnjama u razvoju da afirmišu svoju darovitost, da pokažu i sebi i nama da često i oni mogu biti bolji od većine svojih vršnjaka. Pokažimo da u životu stvari nisu crno- bele već da postoji puno boja. Budimo fleksibini i unesimo boje u svet dece sa smetnjama, koji je često obojen problemima oko inkluzije, ostvarivanja prava, rasta i razvoja, edukacije i rehabilitacije, roditeljstva... Publikacija je nastala u projektu NVO “Pomoć porodici” koji je podržala Ambasada Finske. Autori publikacije su Dr Ljiljana Abramović Savić, dr Violeta Nestorov i dr Stevan Nestorov.

ISBN 978-86-88811-09-5 COBISS.SR-ID 198761228  тираж:5000 Beograd, 2013  

 https://www.facebook.com/original.talenat 

Vodič za roditelje dece sa smetnjama u razvoju Autori: dr Ljiljana Abramović Savić, dr Violeta Nestorov, dr Stevan Nestorov

POKRENIMO SE; POVEŽIMO SE- DA NE GUBIMO VREME!

Ova knjiga u obliku dokumentarnog dijaloga nastala je iz dokumentarnog filma “Put istine je život” u kom su razgovori autora sa stručnjacima i roditelja. Publikacija je izdata u okviru projekta “Podrška deci sa smetnjama u razvoju u društvenoj inkluziji kroz edukaciju i uspostavljanje međusektorske saradnje –Pokrenimo se“ koji finansira Ambasada Finske u Beogradu. Projekat sprovodi Pomoć porodici u partnerstvu sa lokalnim partnerima širom Srbije. 
Zahvalnica: Hvala roditeljima, kolegama, partnerima, ustanovama i organizacijama širom Srbije i svima onima koji su doprineli da ovaj dijalog nastane.

Autori: Prim. dr sci. Med. Ljiljana Abramović Savić, Mr Violeta Nestorov, Mr Stevan Nestorov

Izdanje priredila: Ljiljana Dugalić, Urednik: Marta Mikić, Lektura: Zorka Kašić

Izdavač: Pomoć porodici, Beograd   Donator: Ambasada Finske, Beograd   

 ISBN 978-86-8811-10-1 COBISS.SR-ID 199689996, тираж:1000  

https://www.facebook.com/savetovanje.roditelja  

Autor knjige slepa devojčica Biljana Krstić, Izdavač: Pomoć porodici
Sestra mi kaže da je to što vidim crna boja, ali ja ne shvatam.
Objašnjava mi da je to isto kao kad ona zatvori oči. Ali kada ih ona zatvori sigurno vidi slike, opet vidi nešto, a ja ne. Ja ne znam boje.
Ni reč „crno“ ja ne znam šta znači. Otvarala ili zatvarala oči sve mi je isto.
I kad otvorim prozore, opet mi je sve isto.
Odlučila sam da napišem ovu knjigu. Ako želite, ovako možete da me upoznate, ali ne samo mene. Pokušaću da opišem kako živimo mi koji ne vidimo, i šta nas interesuje, o čemu razmišlamo, kako vidimo svet sa petnaest godina...
Mislim da će biti lepa ova knjiga.

Knjiga slepe devojčice Bilje Krstić, izdavača "Pomoć porodici" objavljena je uz pomoć Ambasade Finske. Urednici knjige su Stevan Nestorov i Violeta Nestorov.
Serbian ISBN 978-86-88811-06-4 COBISS.SR-ID 193704204  тираж:1000  Beograd, 2012
English Between light and darknessISBN 978-86-88811-07-1 COBISS.SR-ID 193708044  тираж:300 Belgrade, 2012

 https://www.facebook.com/Krstic.Bilja 

 
Priručnik za učenje znakovnog jezika gluvih i nagluvih 

Multimedijalni priručnik “Da se bolje razumemo”

Da se bolje razumemo! - Priprema mladih za saradnju i volonterski rad sa osobama oštećenog sluha i podršku za njihovo uključivanje u civilno društvo. Ovo je multimedijalni priručnik koji govori o volonterizmu, osobama sa invaliditetom, kulturi gluvih. Sadrži elektronski zapis- softver za učenje znakovnog jezika gluvih i nagluvih. Objavljivanje priručnika je finansirano od strane Ambasade Finske u Beogradu.

ISBN 978-86-911659-2-5 COBISS.SR-ID 167761420  тираж:3000  Beograd, 2009

 Pomoć drugarstva

Radovi dece na temu inkluzije. Deca su bila inspirisana pričama iz edicije slikovnica "NAŠ NOVI PRIJATELJ".

U okviru promocije ove publikacije organiyovana je i izložba radova dece Predškolske ustanove "Savski venac".

Pomoć porodici, Beograd, 2012

 Pišem ti pismo po istinu- Delfina

Ovo je priča koja govori o siromašnoj romskoj devojčici Delfini Ferizović koja je usled bolesti ostala bez sluha i govora i koja živi u siromaštvu ispod beogradskog mosta "Gazela".
I pored invaliditeta, siromaštva i pripadnosti marginalizovanoj društvenoj grupi, Delfina pokazuje nesvakidašnji talenat za pisanje.
DELFININA ŽELJA DA POSTANE PISAC SE KONAČNO ISPUNILA. Naime, iz štampe je izašla knjiga koja govori o problemima gluvih i nagluvih u društvu, o njihovom školovanju i zapošljavanju, kao i o Romima i njihovim velikim problemima. U knjizi se takođe govori i o Delfini, o njenom životu i o njenom talentu. 
Najinteresantniji deo knjige predstavljaju Delfinini tekstovi, odnosno pisma koje je godinama pisala ljudima koji je vole i koji joj pomažu. Naziv knjige je "PIŠEM TI PISMO PO ISTINU - DELFINA". Autori defektolozi Nestorov Violeta i Nestorov Stevan, kažu da je knjiga neopisivo lepa i puna emocija. U knjizi se ne govori o ružnim stvarima kojih je oko nas dovoljno, nego o lepoti života i o ljubavi o čemu Delfina neprestano piše.

 ISBN 978-86-911659-0-1 COBISS.SR-ID 150060044 тираж:1000  

https://www.facebook.com/delfina.knjiga 

Časopis za promovisanje inkluzije

 ZAJEDNO pobedimo tišinu

Časopis za promovisanje zdravlja,kulture i zajedničkih interesovanja i inkluzije mladih oštećenog sluha i mladih koji čuju.

Na ovaj način društvena inkluzija dobija puno značenje i predstavlja preduslov za uključivanje mladih sa invaliditetom u sve društvene tokove.

Glavni i odgovorni urednik: Stevan Nestorov

ISSN 1821-4681= Заједно победимо тишину COBISS.Sr-ID 173900044 

 Rezultati istraživanja

Istraživanje smo sproveli u vrtićima širom Srbije i došli do značajnih rezultata. Potražite elektronsku prezentaciju u delu "izdvajamo"...

Pomoć porodici, Beograd, 2010

Priručnik za zdravstvenu edukaciju Roma

 Zdravi u bolji život Saste ano pošukar djivdipe, приручник за здравствену едукацију Рома

U okviru projekta "Zdravi u bolji život" održavane su edukativne radionice o higijeni i očuvanju zdravlja, Romima iz nehigijenskog naselja ispod Gazele, sa ciljem pripreme stanovnika nehigijenskih naselja za bolje uslove života nakon preseljenja. Kroz obuku je prošlo ukupno 130 porodica Roma iz nehigijenskog naselja ispod mosta "Gazela", koji su pored priručnika štampanog na romskom i srpskom jeziku sa uputstvima o pravilnom održavanju higijene, pravilnoj ishrani i prevenciji bolesti, pomoć sa sredstvima za održavanje čistoće. Štampanje priručnika je finansirala Ambasada Švajcarske. Priručnik se distribitira romskim porodicama preko domova zdravlja.

 ISBN 978-86-911659-1-8 COBISS.SR-ID 153950476  тираж:1000  Beograd, 2009

 

 

 Naš novi prijatelj Milena

...Daunov sindrom je najbolje istražena i, u literaturi najviše opisivana, hromozomska aberacija. O specifičnom izgledu i mogućim deficitima dece sa Daunovim sindromom mnogo je pisano, kako u stranoj, tako i u domaćoj literaturi. Uprkos tome, upadljiv je nedostatak informacija o socijalnim interakcijama ove dece u predškolskim ustanovama. Kao da se, uprkos zvanično proklamovanom socijalnom modelu ometenosti, sva pažnja usmerava na nedostatke, poremećaje i probleme.
Slikovnica „Naš novi prijatelj- Milena“ predstavlja značajan pokušaj da se u knjigama, namenjenim deci predškolskog uzrasta, pažnja najmlađe populacije usmeri na prepoznavanje sposobnosti dece ometene u razvoju, opažanje i prihvatanje različitosti i socijalno uključivanje dece sa Daunovim sindromom. 
Slikovnica je pisana birana rečima, razumljivim deci predškolskog uzrasta. Priča je hronološki i sadržinski dobro usklađena, napisana u najboljoj tradiciji specijalne edukacije i rehabilitacije usmerene ka sagledavanju ometenosti kao socijalnog fenomena…
Autori: mr Stevan Nestorov, mr Violeta Nestorov, dr Ljiljana Abramović Savić.
Recenzenti/stručni saradnici: Prof.dr Nenad Glumbić, Prof.dr Svetomir Bojanin, Gordana Petrović, Jasmina Bouali Stanojković

 ISBN 978-86-88811-05-7 COBISS.SR 184794892 тираж:9000  Beograd, 2011

 

 Naš novi prijatelj Stefan

...Grupa autora koja je pripremila ovu slikovnicu Naš novi prijatelj -Stefan, poznata je svojim uspešnim radom na polju preventivnih i rehabilitacionih aktivnosti na polju brige o deci sa hendikepom. Dobri poznavaoci struke i aktuelnih problema u našoj sredini, ovom slikovnicom otvaraju polje edukacije šire dečije javnosti o problemima uklapanja dece sa hendikepom u njihov svet, u svet detinjstva masovne populacije gde ona i pripadaju.
Ceo događaj iznesen u slikovnici počinje nerazumevanjem dece masovne populacije problema koje ima jedno dete sa oštećenim sluhom. Ona su prema njemu nepoverljiva i u ravni neposrednog sporazumevanja kao i u ravni sopstvenih predrasuda o tome kako se ponaša iteligentno dete ili ono koje nema taj dar. 
Dečak sa oštećenim sluhom čezne za druženjem sa njima, ali sumnja u to da će oni biti dobronamerni prema njemu i ne prilazi im. Dešava se prirodna nepogoda, nanesena šteta domu našeg potištenog dečaka, gnev njegove majke na ,,male mangupe'' i konflikt između nje i roditelja druge dece.
Konflikt razrešava Stefan, pokazujući svoje jasno razumevanje životne situacije i pokazuje svoja osećanja privrženosti deci koja su krivo optužena. Time se iskazuje kao inteligentan i dobronameran dečak koji voli svoj drugove koji su njega do tada odbacivali. On ih posle uči znakovnom govoru i nalazi zajednički jezik sa njima i ako je gluvo dete.
Ova druga deca su naučila od Stefana da se iza određenog hendikepa krije ličnost deteta koja je kao i oni sami i koja ima i njih nečemu da nauči…
Autori: mr Stevan Nestorov, mr Violeta Nestorov, dr Ljiljana Abramović Savić.
Recenzenti/stručni saradnici: Prof.dr Nadežda D. Dimić, Prof.dr Svetomir Bojanin, Gordana Petrović, Jasmina Bouali Stanojković

 

ISBN 978-86-88811-03-3 COBISS.SR 184794892 тираж:9000  Beograd, 2011

 Naš novi prijatelj Lenka

…Položaj dece sa smetnjama u razvoju se može sagledati kroz tri važna
elementa: znanje ili neznanje o njima i njihovim osnovnim karakteristikama, negativni stavovi i predrasude, koje još uvek vladaju i neadekvatno ponašanje, koje se uglavnom ogleda kroz diskriminativni odnos prema ovoj deci.
Prisustvo ovih elemenata može imati negativne efekte na psihološku dobrobit
dece sa smetnjama u razvoju. Kao zaštita od delovanja ovih rizičnih uticaja, od posebnog je značaja, kvalitet interakcije dece sa teškoćama u razvoju sa vršnjacima.
Autori su osmislili pravi način da utiču na tu interakciju kroz prikaz dečje igre i mogućnost deteta koje ne može da hoda, ali može da učestvuje u ogromnom broju igrovnih aktivnosti iz invalidskih kolica. Nažalost, tada se pojavljuju arhitektonske barijere, kojima obiluje savremena civilizacija, naročito za osobe ograničene u samostalnom kretanju. Ali deca su našla način da i to prevaziđu, pa sada Lenka može da učestvuje u igri u potpunosti.
Interesantna dečja igra prikazana kroz prelepe ilustracije i tekst koji je opisuje, prilagođen deci predškolskog uzrasta, jedan je od dobrih i uspešnih načina za njihovo upoznavanje sa mogućnostima dece sa motoričkim poremećajima, te prevladavanje stigme i diskriminacije za ovu kategoriju dece…
Autori: mr Stevan Nestorov, mr Violeta Nestorov, dr Ljiljana Abramović Savić.
Recenzenti7stručni saradnici: Prof.dr Snežana Nikolić, Prof.dr Svetomir Bojanin, Gordana Petrović, Jasmina Bouali Stanojković

 ISBN 978-86-88811-02-6 COBISS.SR 184794892 тираж:9000 Beograd, 2011

 

 Naš novi prijatelj Jana

…Ilustrovana priča “Naš novi prijatelj - Jana” predstavlja dobro odabran put da se deci tipičnog razvoja, bar donekle, približi način na koji vide deca sa oštećenjem vida. Odabran je interesentan detalj iz života koji upućuje na situacije kada smo u prilici da upoznajemo druge ljude i sklapamo prijateljstva. Priča se dešava na morskoj obali, gde u opuštenoj atmosferi, uz sladoled i muziku deca tipičnog razvoja otkrivaju da im devojčica iz susedstva ne odgovara na pozdrave rukom, ne zato što je uobražena, već zato što ima oštećenje vida. Do tada rešena da se više ne osvrću na “ponašanje bezobrazne i smešne devojčice sa naočarima” deca rado prihvataju Janu u društvo. Ilustracije, koje prate tekst priče, dodatno motiviše decu tipičnog razvoja da sa razumevanjem prihvataju, njima nejasno, ponašanje vršnjaka sa oštećenjem vida...
Autori: mr Stevan Nestorov, mr Violeta Nestorov, dr Ljiljana Abramović Savić.
Recenzenti/stručni saradnici: Doc.dr Vesna Vučinić, Prof.dr Svetomir Bojanin, Gordana Petrović, Jasmina Bouali Stanojković

 

ISBN 978-86-88811-04-0 COBISS.SR 184794892 тираж:9000 Beograd, 2011

 Naš novi prijatelj Aleksa

...Savremena istraživanja pokazuju da poremećaji autističkog spektra nisu tako retki kako se nekada mislilo. Može se očekivati da će na svakih 120-oro dece jedno dete, u proseku, imati neki od poremećaja autističkog spektra. Uvođenjem inkluzivne prakse u predškolske ustanove deca iz opšte populacije sve su češće u prilici da se u svakodnevnoj igri susreću sa decom koja imaju ispoljene simptome autizma. 
Slikovnica „Naš novi prijatelj- Aleksa“ na jasan, i deci razumljiv način, prikazuje specifične oblike ponašanja osoba sa autizmom. Glavni junak ove priče je dečak sa autističnim poremećajem, Aleksa. Njegova igra je stereotipna, a socijalni odnosi ograničeni. Dečak se često izdvaja iz grupe.
U svakodnevnom životu odrasle osobe su sklone da „previđaju“ uočene oblike ponašanja. Detetu koje je primetilo različitost svoga vršnjaka često se šapatom nalaže da o tome ne govori. Tako se, još u najranijem uzrastu, oko uočenog poremećaja plete mreža nesporazuma, stida i krivice, koja godinama postaje sve čvršća. 
Autor ove slikovnice vešto izbegava navedeni socijalni stereotip. Umesto toga, deca sasvim otvoreno razgovaraju sa svojim roditeljima i vaspitačima o neobičnom ponašanju svog novog druga. Odrasli vaspitavaju svoju decu, ne toliko rečima, koliko pokretom, stavom i vlastitim ponašanjem...
Autori: mr Stevan Nestorov, mr Violeta Nestorov, dr Ljiljana Abramović Savić.
Recenzenti/ stručni saradnici: Prof.dr Nenad Glumbić, Prof.dr Svetomir Bojanin, Gordana Petrović, Jasmina Bouali Stanojković

 ISBN 978-86-88811-01-9 COBISS.SR 184794892 тираж:9000 Beograd, 2011